Skeletten op Utrecht Centraal

Afgelopen zomer zijn bij werkzaamheden onder Utrecht Centraal resten van botten uit de 19e eeuw gevonden. Het betreft hier onder andere schedels. De herkomst van deze botresten is bekend.

Kerkhof

Bouwvakkers ontdekten de resten tijdens rioolwerkzaamheden. Dat was even schrikken, aangezien zo’n vondst niet verwacht werd. Hoewel het bekend was dat op deze locatie rond 1810 een klein kerkhofje lag, was de gemeente in de veronderstelling dat het kerkhofje in 1850 geruimd was om plaats te maken voor loodsen en rails.

Destijds lijkt men niet al te zorgvuldig te werk te zijn gegaan bij het ruimen van het kerkhof. Op de plaats van de vondst stopten tot voor kort geregeld bussen. Inmiddels is de vondst gedocumenteerd en zijn de botresten bijgezet in een knekelput (verzamelgraf voor botresten uit geruimde graven) op de algemene begraafplaats.

Bronnen

ad.nl 19e eeuwse skeletten

rtvutrecht.nl skeletten Utrecht Centraal

Afbeelding

wikimedia.org, foto: Michiel Verbeek, Utrecht Centraal

Meer lezen

Tijdvakken