De opgraving in Belgrado

De opgraving in Belgrado

Музеј Града Београда.

Romeinse graven en een aquaduct opgegraven onder parkeergarage in Belgrado

In de Servische hoofdstad Belgrado hebben archeologen verschillende Romeinse graven ontdekt tijdens de bouw van een ondergrondse parkeergarage. Ook stuitten ze hierbij op de overblijfselen van een aquaduct. Dit bouwwerk maakte waarschijnlijk deel uit van de stad Singidunum, een voorloper van het huidige Belgrado die tussen de eerste en de vijfde eeuw n.Chr. deel uitmaakte van het Romeinse Rijk.

De grafvondsten komen niet als een complete verrassing. 40 jaar geleden werden er in de buurt van de vindplaats namelijk ook al Romeinse graven opgegraven, maar de vondst van een aquaduct had daarentegen niemand verwacht.

Romeinse stad Singidunum

Singidunum was een Romeinse stad die zich bevond op de plaats van het huidige Belgrado in Servië. De stad werd gesticht in de 1e eeuw na Christus en ontwikkelde zich tot een belangrijk handelscentrum en militaire basis. In de 3e eeuw werd Singidunum versterkt met muren en torens, en het werd een belangrijke verdedigingspost tegen invallen van ’barbaarse’ stammen.

Singidunum was tevens een belangrijk centrum voor cultuur en handel, en er werden veel religieuze bouwwerken uit de grond gestampt, waaronder een tempel gewijd aan de godin Diana (Romeinse godin van de jacht en wilde natuur). Singidunum was ook een belangrijke tussenstop op de Via Militaris, een oude Romeinse weg die Byzantium/Constantinopel verbond met West-Europa.

De stad werd later veroverd door de Hunnen (een Oost-Germaans volk dat een grote rol gespeeld heeft in de ondergang van het West-Romeinse Rijk in de 5e eeuw) die vervolgens de stad platbrandden en de Romeinse inwoners tot slaaf maakten. Uiteindelijk werd het verlaten in de 7e eeuw. Vandaag de dag zijn er nog steeds overblijfselen van de oude stad te zien, waaronder delen van de stadsmuren en een amfitheater.

Gevonden graven

De opgravingen in het centrum van Belgrado zijn al sinds maart aan de gang, vooruitlopend op de bouw van een ondergrondse parkeergarage. Onderzoekers hebben tot nu toe 14 Romeinse graven uit de 3e en 4e eeuw opgegraven.
 

De tombe

De tombe

Музеј Града Београда.

Niet alle ontdekte graven zijn hetzelfde. Er zit veel verschil in de grafstijlen. "Twee van de graven hebben rechthoekige bases met geboogde gewelven, ommuurd met bakstenen, terwijl twee andere zijn gemaakt van bakstenen die in de vorm van een doodskist zijn gestapeld. We hebben ook vier stenen sarcofagen ontdekt, die in de Romeinse tijd werden beschouwd als de meest luxueuze manier om begraven te worden", aldus Milorad Ignjatović, een archeoloog van het stadsmuseum van Belgrado.

De meeste van de gevonden graven zijn in latere tijden geplunderd, maar sommige artefacten zijn bewaard gebleven, waaronder delen van een gouden ketting en een unieke glazen haarspeld. Deze vondsten zijn nu te zien in het stadsmuseum van Belgrado.

Aquaduct als verrassingsvondst

Naast de verschillende Romeinse graven hebben archeologen ook overblijfselen van een Romeins aquaduct ontdekt. Deze vondst was nog iets ouder dan de gevonden graven, hij stamt naar schatting uit de 2e eeuw na Christus.

Het team van archeologen heeft ongeveer 60 meter aan loden pijpen uit het aquaduct opgegraven. Onderzoekers vermoedden dat het in de tweede eeuw is gebouwd als een uitbreiding van een eerder aquaduct, dat water leverde aan een Romeins fort in de buurt.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's