Romeinse bewoning in Honselersdijk ontdekt.

Tijdens een opgraving in Honselersdijk, nabij Naaldwijk, kwam een woning met een stal tevoorschijn uit de Romeinse tijd. De fundamenten zijn opvallend goed bewaard gebleven. Zo zijn onder andere de houten palen en dwarsbalken van de fundering nog aanwezig.

Terra Sigillata

De vondsten die zijn aangetroffen wijzen er op dat er rijke mensen woonden. Archeologen vonden veel scherven van Terra Sigillata aardewerk, een stukje van een beeldje, een houten kommetje en een olielampje. Vooral de hoeveelheid scherven aardewerk op een relatief klein stukje grond vertellen het verhaal van goed bedeelde bewoners.

Forum Hadriani

Sporen van een afgegraven bodem zou er op kunnen wijzen dat er veen is afgegraven dat als turf het nabijgelegen fort Forum Hadriani nabij Voorburg, van warmte voorzag. Vanwege de vele overstromingen in het gebied, waarbij zout zich afzette, werd er vermoedelijk ook aan zoutwinning gedaan. De grond onder het huis is vanwege die overstromingen regelmatig verhoogd.

Ondergang

Toch is de ondergang van het huis niet aan het water te wijten. Verbrande klei die werd aangetroffen wijst in de richting van een brand waar de woning door werd getroffen, vermoedt archeoloog Lourens van de Feijst. Even verderop ligt nog een woning uit de Romeinse tijd.”En ik denk dat je nog meer vindt als je de Middel Broekweg in Honselerdijk volgt. Bij Hoogeland is eerder een Romeins badhuis gevonden,” aldus van de Feijst.

De archeologen tekenen alles in, nemen monsters en leggen alles vast op foto. Daarnagaat de bouw van de Greenport Horti Campus verder.

http://www.ad.nl/westland/romeinse-woning-met-stal-ontdekt~a65ea48c/

Meer lezen

Landen

Thema's