Geen foto

Rijk investeert in gebiedsgerichte erfgoedzorg

De Rijksoverheid investeert in gebiedsgerichte erfgoedzorg. De Rijksoverheid is gestart met het uitvoeringsprogramma van de Visie Erfgoeden Ruimte (VER), in samenwerking met provincies, gemeenten en private partijen. Voor de eerste selectie projecten wordt €8,7 miljoen gereserveerd en wordt expertise ingezet vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Voor de VER zijn plannen van aanpak opgesteld voor alle vijftien werelderfgoedgebieden en worden er kennis- en visieprojecten gestart voor het verbinden van erfgoed- en wateropgaven bij de grote rivieren, kust en Noordzee. Ook wordt de ontwikkeling van gebiedsgerichte strategieën mogelijk gemaakt voor de herbestemming van karakteristiek erfgoed.

Eerst zullen er afspraken gemaakt worden met (bestuurlijke) partners over de te bereiken resultaten. Daarnaast werkt de RCE aan de uitbouw van het programma door samenwerking te zoeken met bestaande en nieuwe partners.

Het Rijk werkt met de VER samen met publieke en private partijen op vijf thema’s: Werelderfgoed, Eigenheid en veiligheid, Herbestemming als gebiedsopgave, Levend landschap en Wederopbouw.

Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Meer lezen
Tijdvakken
Landen