Prehistorische sporen in Steenakker

Op het bedrijventerrein van Steenakker, gemeente Breda, zijn tijdens een opgraving sporen uit de prehistorie gevonden. Tijdens een eerder onderzoek tussen 1998 en 2001 zijn in de omgeving van het terrein werden sporen van continue bewoning aangetroffen. Omdat het terrein verder bebouwd gaat worden, is er opnieuw onderzoek gedaan.

Paalsporen

Uit het eerder onderzoek is gebleken dat het gebied in Steenakker al vanaf de bronstijd bewoond is.  Tijdens de opgraving stuitten de archeologen op veel paalsporen. Vermoedelijk gaat het om sporen van gebouwen uit verschillende periodes.

Bijzondere kuilen

Ook zijn er drie bijzondere kuilen gevonden. In een van de kuilen werd houtskool en verbrande leem teruggevonden. Onderzoekers vermoeden dat het om een brandkuil uit de ijzertijd gaat. Ze werden verrast toen bleek dat er onder de brandkuil oudere paalsporen tevoorschijn kwamen.

Houtskool

Een van de andere kuilen was een meiler, dat is een bijna luchtdichte constructie om houtskool te maken. Onderin de kuil werd een laag verpoederd houtskool aangetroffen. Doordat er bijna geen lucht bij kan komen verbrandt het hout niet volledig waardoor het verbrandingsproces houtskool oplevert. Met houtskool kon men hoge temperaturen bereiken voor bijvoorbeeld de productie van ijzer.

Vondsten

De derde kuil bevatte veel vondsten, vermoedelijk gaat het om een afvalkuil. Archeologen troffen daar fragmenten van handgevormd aardewerk,  fragmenten van een vuurstenen sikkel, maar ook een spinklos en fragmenten van verbrand bot. Op dit moment is de verwerking van de vondsten in volle gang.

erfgoed.breda.nl/

Meer lezen

Tijdvakken