oudste hierogliefen egypte

Oudste sporen van hiëroglyfen gevonden in Egypte

grootste oude inscriptiesIn Egypte zijn 5500 jaar oude steenblokken met inscripties ontdekt. De inscripties kunnen volgens de onderzoekers inzicht bieden in hoe het hiërogliefenschrift ontstaan is.

De vondst werd door archeologen van de Universiteit van Yale en van het Koninklijk Musea van Kunst en Geschiedenis gedaan bij El-Khawi, een plaatsje zestig kilometer ten zuiden van Luxor. Het gaat om de grootste en oudste vondst van inscripties uit de ontstaansperiode van het hiërogliefenschrift. Op een van de inscripties zou ook een zwangere olifant te herkennen zijn. andere dieren, zoals een heremietibis zijn op een manier afgebeeld zoals dat later ook voorkwam bij latere Egyptische weergaven van de zonnecyclus.

Grote inscripties

Het formaat van de hiëroglyfen was volgens de archeologen extra opmerkelijk. Het tableau met de inscripties is zo'n 70 centimeter hoog. Andere inscripties uit deze tijd waren meestal zo'n twee centimeter.

Geplaatst langs het wegennet

De archeologen kwamen de inscripties op het spoor na bestudering van het weggennetwerk van het Oude Egypte in deze periode. Volgens de onderzoekers waren veel inscripties namelijk strategisch geplaatst, langs routes en op andere veel bezochte plekken. Dat wijst er volgens de archeologen ook op dat het gebruik van hiëroglyfen in deze tijd wijd verspreid was.

Nieuwe 3D-techniek

De vindplaats is in beeld gebracht met een nieuwe techniek van Yale, waarmee betere 3D-foto's van dergelijke vindplaatsen gemaakt kunnen worden. Daardoor kunnen locaties als deze meer volledig vastgelegd worden, wat weer meer context geeft aan de vondst. Daardoor zijn de hiëroglyfen niet vastgelegd als een losse serie inscripties, maar zijn ze echt in hun omgeving geplaatst.

Bron en foto: Yale News

Meer lezen

Tijdvakken

Landen

Thema's