Grieks Theater

Oude Griekse theaters gebruikten verplaatsbare podia

Grieks TheaterJapanse onderzoekers van Kumamoto University denken dat delen van het decor in Oude Griekse theaters verplaatst konden worden. Bij opgravingen bij Messene vonden zij een grote opslagkamer en drie stenen rijen. Vergelijkbare vondsten werden al eerder gedaan bij Megalopolis en Sparta.

Theaters waren in de Oudheid vaak voor een gedeelte van hout gemaakt. Op wielen konden delen van het decor via een soort stenen rails van het podium gereden worden. De onderzoekers vermoeden dat de zogeheten skênê en het proskenion (proscenium) twee aparte constructies waren.

Indeling Griekse theaters

Het westerse theater begon bij de oude Grieken en het theater van vandaag de dag vertoont nog steeds veel overeenkomsten. De cirkelvormige vloer waar het koor zong en danste, ook wel orchèstra genoemd, werd voor een groot gedeelte omringd door het théatron. Deze zitplaatsen lagen vaak op een heuvel om het kijken en luisteren makkelijker te maken. Vanaf de vijfde eeuw v.Chr. werd het podium steeds verder uitgebreid. Er kwam een wand die diende als achtergronddecor, waarop bijvoorbeeld delen uit een stuk geschilderd waren. Achter deze skênê kleedden de acteurs zich om. Tussen de skênê en het orchèstra ontstond later een verhoogd podium, de proskenion, waar het meeste acteerwerk zich afspeelde. Griekse toneelstukken werden opgevoerd door maximaal drie acteurs en een koor dat allerlei functies kon vervullen. Met name de tragedies zijn befaamd en worden nog steeds opgevoerd.

Skênê en proskenion aparte onderdelen

Soms waren de decors permanente stenen gebouwen, soms waren ze van hout. In het laatste geval werden ze waarschijnlijk op wielen op en af gereden. Vanwege de enorme hoeveelheid kracht die nodig zou zijn geweest om beide constructies tegelijk voor het orchèstra weg te rijden vermoeden de onderzoekers dat er nog een vierde stenen rij moet zijn geweest. De skênê en het proskenion zouden dan allebei een set van twee rijen hebben gehad. Het artikel is in mei 2017 gepubliceerd in het tijdschrift 'Archäologischer Anzeiger'.

Bron: Kumamoto University

By Flammingo (my drawing) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 ], via Wikimedia Commons

Meer lezen

Tijdvakken

Thema's