Oud kanaal gevonden bij aanleg tunnel in Groningen

Tijdens werkzaamheden aan een nieuwe tunnel onder het spoor, zijn in de Groningse binnenstad resten gevonden van een oud kanaal. De kademuren zijn nog goed te onderscheiden in de grond. De stad wist niet dat het oude kanaal met de kades nog deels intact was.

Burgemeester Quintus

Op de vondstplek lag vroeger een kanaal. In 1865 werd besloten een spoorlijn aan te leggen nabij het kanaal. De toenmalige eigenaar van de grond langs het kanaal, burgemeester Quintus, wilde zijn landgoed alleen verkopen als het kanaal bevaarbaar bleef en werd voorzien van stenen kades. Dit werd toegestaan en de kades werden verstevigd. Hierdoor bleef de kade 150 jaar lang bewaard in de grond. Later is het kanaal alsnog verdwenen.

Nieuw Helperzoomtunnel

De nieuwe tunnel onder het spoor gaat een verbinding vormen tussen het Europapark en de binnenstad. De tunnel is bedoeld voor auto’s en fietsers en vervangt de spoorwegovergang bij de Esperantostraat. Deze overgang voldeed niet meer aan de veiligheidseisen. Er gaan nu geluiden op om de tunnel naar Quintus te vernoemen.
In Nederland worden wel vaker resten van kanalen gevonden. Dit zijn dan voornamelijk Romeinse kanalen die nog over zijn gebleven, zoals een in Voorschoten.  Dit kanaal werd ontdekt tijdens onderzoek naar het Kanaal van Corbulo, een Romeinse veldheer. Dit kanaal zou via Voorschoten naar de Oude Rijn lopen.

Bronnen:

Rtvnoord.nl: Oud kanaal ontdekt
Historiek.net: Corbulo kanaal

Meer lezen

Tijdvakken