De opgravingen bij het ziekenhuis zijn sinds kort weer gestart.

Opgraving hervat bij lepraziekenhuis nabij Winchester

De opgravingen bij het ziekenhuis zijn sinds kort weer gestart.Er wordt weer archeologisch werk uitgevoerd bij één van de eerste ziekenhuizen ooit. De opgraving vindt plaats bij het lepraziekenhuis in Hampshire, en wordt gedaan door studenten van de Universiteit van Winchester, en Nederlandse en Duitse geleerden.

Het St. Mary Magdalen ziekenhuis werd aan het begin van de 13e eeuw opgezet en werd voor veel meer gebruikt dan alleen het behandelen van zieken. Zo werden er festiviteiten gehouden, markten opgezet en diende het meer als een hostel dan een ziekenhuis. Ook verbleven er veel leprapatiënten, wat de mythe dat mensen met die ziekte indertijd uitgestotenen waren mogelijk teniet doet.

Aan het einde van de 18e eeuw werden de ruïnes van het ziekenhuis vrijwel helemaal afgebroken. Vandaag is er aan het oppervlak niks meer van te zien, hoewel veel onderdelen zoals een kapel, gasthuis en een groot kerkhof nog onder de grond liggen en nooit zijn opgegraven.

De opgravingen hebben tot nu toe aangeduid dat er erg goed werd gezorgd voor mensen die leden aan lepra. “Het gebouw was stevig gebouwd en de kapel was rijkelijk vormgegeven,” aldus dr. Simon Roffey, spreker aan de Universiteit, op basis van geschreven bronnen. “We beginnen te geloven dat leprapatiënten in de 12e en 13e eeuw niet uitgestotenen waren en dat Victoriaanse geleerden gewoon een mythe hebben gecreëerd.” De angst voor leprapatiënten zou volgens hem pas later in de Middeleeuwen zijn ontstaan.

Het project zal tot eind 2012 duren, hoewel Roffey denkt dat het nog door zal zetten.

Bron: Salisbury Journal

Meer lezen

Tijdvakken