Op zoek naar de ringwalburg van Den Burg

Archeologen van Archeologie West-Friesland zijn sinds 25 september 2017 bij Den Burg op Texel bezig met een opgraving. Uit eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat de plek waar Den Burg ligt al lang bewoond wordt. De eerste bijzondere vondsten zijn inmiddels gedaan.

Plaggenput

De archeologen troffen een bijzondere middeleeuwse put aan die was opgebouwd uit plaggen. Deze plaggen dienden als bekleding aan de binnenkant van de put. Door de binnenkant van de put te bekleden, konden diepere putten gemaakt worden, om zo bij het grondwater te komen.

Friese burcht

De verwachting is dat er sporen gevonden zullen worden van de prehistorie tot aan de jaren zestig uit de vorige eeuw. In de vroege middeleeuwen was Den Burg omringd door wallen. Mogelijk vinden de archeologen de vroeg middeleeuwse ringwal terug en wie weet ook de Friese burcht die daar vermoedelijk ook gestaan heeft. Het ringvormige patroon in de straten herinnert nog aan de tijd waarin Den Burg een vesting was.

De vondsten gaan naar het provinciaal archeologisch depot van Noord Holland. Mogelijk gaan de vondsten later terug naar Texel.

www.texelsecourant.nl/

www.archeologiewestfriesland.nl/

nl.wikipedia.org/

Afbeelding: Janwillemvanaals-eigenwerk[CC BY SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)], via https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Burg#/media/File:DenBurg-centrum-OpenTopo.jpg

Meer lezen

Tijdvakken