Op het spoor van de eerste Amerikanen

Het mysterie van de eerste bewoners van de Nieuwe Wereld, Amerika, blijft veel mensen fascineren. Zo ook de archeologen die al sinds de jaren 1920 onderzoek doen in de archeologische vindplaats Gault, Texas. Na vele vondsten van steenwerktuigen die gedateerd kunnen worden tot 13.000 jaar terug zijn er nu ook vondsten gedaan van nog oudere voorwerpen. Deze vondsten, waaronder meer dan 90 steenwerktuigen en delen van menselijke tanden, wijzen op menselijke bewoning van Texas wel meer dan 16.700 jaar geleden.

Archeologische vindplaats Gault

De vindplaats Gault in Texas, Noord-Amerika, heeft een lange geschiedenis van archeologisch onderzoek. In deze beboste vallei met een beekje zijn sporen gevonden van menselijke bewoning door de hele prehistorie heen. Al in 1929 begon professioneel archeologisch onderzoek waarbij sporen gevonden werden van een prehistorische boerderij. De zestig jaar daarna werden er nog veel prehistorische vondsten gedaan op de vindplaats, maar pas vanaf de jaren ’90 besloot men dieper te gaan graven door een donkere aardlaag heen. Hier deden archeologen in 1991 een belangrijke vondst: ze vonden steenwerktuigen die gedateerd konden worden tot 13.000 jaar terug. Deze werktuigen werden toegeschreven tot de Cloviscultuur, een oude Amerikaanse inheemse cultuur waarvan men in de jaren ’90 dacht dat dit de oudste inwoners waren van Amerika. De speciaal gevormde speerpunten van de Cloviscultuur zijn door heel Amerika teruggevonden en duiden daarom op wijdverspreide bewoning van dit volk 13.000 jaar geleden.

Recente vondsten op waarde geschat

Jaren na de significante vondst in Gault werd er een nieuwe laag met archeologische vondsten aangetroffen die nog veel ouder waren. De vondsten dateren van voor de Cloviscultuur en duiden dus op nog eerdere bewoning van het Amerikaanse continent dan zo lang gedacht werd. Doctor D. Clarke Wernecke, directeur van de Gault School of Archeological Research, legde uit dat ‘we hebben allemaal geleerd dat Noord-Amerika 13.500 jaar geleden voor het eerst bewoond werd, maar het blijkt dat mensen tussen de 15.000 en 20.000 jaar geleden al aankwamen op het continent’. Er waren al eerder wetenschappers die dit vermoeden hadden, maar met de vondst in Gault stapelt het bewijs voor de vroegere bewoning van Amerika zich alleen maar verder op.

Pre-Cloviscultuur

Toen onderzoekers van de Gault School of Archeological Research in 2002 begonnen met verder onderzoek zochten ze naar meer overblijfselen van de Cloviscultuur. De archeologen vonden dan ook sporen van de Cloviscultuur, maar bleven onder deze laag ook steeds oudere en afwijkende steenwerktuigen vinden. Het team van archeologen bleef doorzoeken en vond steeds meer speerpunten die niet gemaakt waren op de kenmerkende Clovismanier. Ook werden er dierenbotten, menselijke tanden gevonden en overblijfselen van vuursteen. De vondsten konden door het laboratorium gedateerd worden tot 13.200 en 16.700 jaar oud. Dit betekende dat de nieuwe vondsten dateren van 3.000 jaar voor het bestaan van de Cloviscultuur.

Nieuw bewijs voor gebruik Beringstraat over zee

De vondst van deze pre-Clovis werktuigen riep vragen op bij de archeologen: van wie waren deze werktuigen en hoe was hun cultuur vergeleken met de Cloviscultuur? Volgens de archeologen toont de techniek waarmee de speerpunten gemaakt werden veel gelijkenis met de technieken uit de Cloviscultuur. Dit kan betekenen dat de eerdere vondsten afkomstig zijn van een voorloper van de Cloviscultuur en dat de oude cultuur geleidelijk overgegaan is in de Cloviscultuur. Hiernaast roept de vondst opnieuw vragen op over de migratie en bevolking van Amerika. Doctor Wernecke zegt dat deze vondst erop wijst dat Amerika 15.000 tot 20.000 jaar geleden bevolkt is door mensen die op het Amerikaanse continent aankwamen met bootjes. Hiermee kan de vondst dienen als bewijs voor de theorie van de bevolking van Amerika via de Beringstraat, met bootjes over zee. De oude theorie dat mensen te voet in de Nieuwe Wereld kwamen over een landbrug kan niet langer hard gemaakt worden. De vondsten wijzen op leven in Amerika tijdens de ijstijd waarin hoge gletsjers de landbrug blokkeerden. 

Bronnen

westerndigs.org, 16,000 year old tools discoverd in Texas among the oldest yet found in the West
texasbeyondhistory.net, Gault
nl.wikipedia.org, Oudste bewoners van Amerika
scientificamerican.com, Texas archeological dig  

Afbeelding
en.wikipedia.org, Clovis Rummells Maske

Meer lezen

Tijdvakken