Nog meer fragmenten van Maria Tesselschade gevonden

Archeologisch onderzoek heeft nieuw materiaal van graveerster Maria Tesselschade Roemers Visscher opgeleverd. Het gaat om meer fragmenten dan de vorige keer. In totaal zijn er zestig glazen uit de 17e eeuw bij elkaar gepuzzeld.

Beerputten

In de Nieuwjaarsnacht van 2015 woedde een heftige brand in de Langestraat Alkmaar, een aantal panden werden verwoest. Voordat er nieuwbouw gepleegd kon worden werd er archeologisch onderzoek gedaan. In de zomer van 2015 werden een aantal beerputten aangetroffen. Daarin werden gegraveerde glasfragmenten gevonden.

Gegraveerde glazen uit de 17e eeuw

Na onderzoek bleek het te gaan om fragmenten glas van de graveerster Maria Tesselschade Roemer Visscher. Zij leefde van 1594-1649 en maakte deel uit van de literaire kring rond P.C. Hooft in het Muiderslot. Het handschrift op de fragmenten toont grote overeenkomsten met de tentoongestelde glazen in het Rijksmuseum. Het was bekend dat Maria Tesselschade aan de Langestraat woonde, het is voor het eerst dat er op de plek van haar woonhuis fragmenten van haar graveerwerk zijn gevonden. De in elkaar gepuzzelde glazen worden na verder restauratie tentoongesteld.

Over de eerdere vondsten van grafeerster Maria Tesselschade en hoe uniek de vondst is verscheen eerder een artikel, meer daarover leest u hier  

www.rtvnh.nl/nieuws/
nl.wikipedia.org/

Meer lezen