Op 22 september vindt de Netwerkdag 2012 van Erfgoedhuis plaats.

Netwerkdag 2012: de vrijwilliger als erfgoedambassadeur

Op 22 september vindt de Netwerkdag 2012 van Erfgoedhuis plaats. Het Erfgoedhuis organiseert dit jaar wederom een netwerkdag voor vrijwillgers. Leden van o.a. historische verenigingen en archeologische werkgroepen zijn van harte welkom op zaterdag 22 september in het Legermuseum te Delft. Het thema van de bijeenkomst is het rijksbeleid Modernisering Monumentenzorg.

In voorgaande jaren was de netwerkdag hoofdzakelijk gericht op vrijwilligers in de archeologie. Dit jaar is de doelgroep erfgoedbreed. Het gevarieerde programma stelt deelnemers in de gelegenheid om zich nader te informeren over hun eigen vrijwilligersterrein en biedt tevens gelegenheid om kennis te maken met het werk van andere vrijwilligers. Het Erfgoedhuis wil met de netwerkdag een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van nieuwe relaties en onderlinge verbanden tussen vrijwilligers en hun organisaties.

De rol van de vrijwilligers bij erfgoedbeleid staat centraal tijdens de netwerkdag. In het plenaire gedeelte worden deelnemers geïnformeerd over de Modernisering Monumentenzorg (MoMo). Het middagprogramma staat in het teken van praktijkpresentaties waarbij men (nader) kennis maakt met verschillende werkvelden van erfgoedvrijwilligers.

Zie voor informatie aangaande het programma en aanmelding de website van Erfgoedhuis.

Meer lezen

Tijdvakken

Landen