Opgraving Utrecht

Negentiende-eeuws servies opgegraven in Utrecht

Opgraving UtrechtTijdens archeologisch onderzoek in Utrecht is negentiende-eeuws aardewerk opgegraven. Het gaat aardewerk dat is ontworpen door architect Berlage en meubelontwerper Jac. Van den Bosch.
Het aardewerk werd gevonden aan de Vaartsche Rijn in Utrecht. Daar stond vroeger de Faience- en Tegelfabriek Holland. Met de vondst van het aardewerk ontstaat een mooi kijkje in de keuken van de aardewerkfabriek.

Ontwerpen van Berlage

Op het terrein troffen archeologen een kuil met ongeveer 5000 voorwerpen van aardewerk aan. Het gaat om ongeglazuurde delen van serviesgoed. Op de scherven staan ontwerpen van beschilderingen van bloemen en vogels in de Art-Nouveaustijl. De vondst kan inzicht geven in hoe deze ontwerpen tot stand kwamen. Veel van deze ontwerpen, van de hand van beroemde ontwerpers zoals Berlage, zijn tegenwoordig terug te vinden in musea. De ontwerpen op de scherven zijn soms geschilderd, maar er zijn ook nog ontwerpen in potlood aangetroffen. Bij elkaar vormt de vondst een unieke collectie.

Veel vragen over de vondst

Over de vondst is ook nog veel onduidelijk. Zo is niet bekend waarom alle ontwerpen vernietigd zijn en in een kuil begraven zijn. Ook is niet bekend in welke fase van het ontwerp de stukken servies zijn gemaakt. Daarom wordt het aardewerk verder onderzocht door de ArcheoHotspot in Castellum Hoge Woerd.

Bron:

Gemeente Utrecht

Meer lezen

Tijdvakken

Landen