Neanderthaler-site geopend voor publiek

In Lanaken (BE) heeft de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois (N-VA) een archeologische Neanderthalersite geopend. Het gaat om de oudste bewonerssporen die ooit zijn aangetroffen in Vlaanderen. De leemgroeve waar de prehistorische resten te zien zijn, is sinds 21 juni 2015 toegankelijk voor publiek. Het project werd door middel van subsidie gerealiseerd.

Neanderthalers in West-Europa

Ondanks dat de Neanderthalers zich niet vestigden, zijn er tijdens opgravingen restanten van vijf, mogelijk zeven kampen tevoorschijn gekomen. Een bijzondere vondst: sporen van Neanderthalers zijn per definitie zeldzaam, niet alleen in Vlaanderen maar in heel West-Europa. Vanwege het belang van de vondsten en het unieke karakter ervan, is de vindplaats beschermd als archeologische zone en voor publiektoegankelijk gemaakt.

Mammoeten, neushoorns en poolvossen

Er zijn drie lemen wanden waarvan de laagjes het verhaal van 200.000 jaar geschiedenis vertellen. Elke 15 cm staat voor een periode van 500 jaar. Zo wordt de reis in de tijd gereconstrueerd. De oudste sporen van de Neanderthaler gaan terug tot 140.000 jaar geleden. Er zijn werktuigen gevonden, botten van mammoeten, neushoorns en poolvossen.

De archeologische site is alleen toegankelijk onder begeleiding van een gids.


Afbeelding door We El (eigen werk)[CC BY SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via nl.wikipedia.org/

historiek.net/
www.hln.be/
deredactie.be/

Meer lezen

Tijdvakken

Landen