Enkele van de gevonden stenen potten in Assam

Enkele van de gevonden stenen potten in Assam

Tilok Thakuria / ANU

Mysterieuze reusachtige stenen potten ontdekt in India

Archeologen hebben in Assam, in het noordoosten van India, gigantische potten van steen ontdekt. De precieze betekenis van de potten is gehuld in raadselen, want de onderzoekers hebben nog geen idee van wie ze afkomstig zijn. In Laos werden eerder al soortgelijke potten gevonden, wat de archeologen doet vermoeden dat de potten uit Assam werden gebruikt in begrafenisrituelen.

De vondst

De potten werden aangetroffen op vier voorheen onbekende archeologische vindplaatsen in de Indiase deelstaat Assam. In totaal troffen de archeologen hier 65 gigantische potten aan. Ze zijn gemaakt van zandsteen, en variëren in vorm en decoratie. Zo zijn er lange, cilindervormige potten, en potten die gedeeltelijk of volledig onder de grond zijn begraven. De meeste potten hebben een diameter van 70 à 80 cm. Volgens Tilok Thakuria, leider van het onderzoek, zijn de potten op dit moment leeg. Het is mogelijk dat ze in het verleden waren afgesloten met deksels. De archeologen schatten dat de potten uit ergens tussen het einde van het tweede millennium v.Chr. en de dertiende eeuw n.Chr. afkomstig zijn. Er is meer onderzoek vereist om een betere schatting te doen.

Nagacultuur

De onderzoekers vermoeden dat de grote potten werden gebruikt voor begrafenisrituelen. Hierbij baseren ze zich deels op de mondelinge overlevering van de hedendaagse Naga. Hun voorouders zouden de potten uit Assam ook hebben gevonden, maar dan met gecremeerde menselijke overblijfselen en artefacten erin.

De Naga zijn verschillende etnische groeperingen, die al eeuwenlang in het noordoosten van India leven. Het gaat om meer dan twintig verschillende stammen met verschillende culturen en dialecten. In 1961 kregen de Naga stammen hun eigen staat van de Indiase regering, genaamd Nagaland.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Vergelijkbare ontdekkingen

In Assam werden eerder al honderden van dit soort potten ontdekt, op zeven andere vindplaatsen. Deze stammen waarschijnlijk uit ca. 400 v.Chr. en waren tussen de 1 en 3 meter hoog.

Ook buiten India zijn soortgelijke potten gevonden. In 2016 ontdekten archeologen al een aantal exemplaren in Laos en Indonesië, waarvan sommige wel drie meter hoog en twee meter breed waren. De grote stenen potten werden in Laos ook gebruikt bij begrafenisrituelen. Onderzoekers denken dat deze potten hier minstens tweeduizend jaar geleden werden neergelegd. De betekenis van de gevonden potten in Indonesië is nog steeds onbekend, al lijken deze ook connecties te hebben met begrafenisrituelen. De vondst van de verschillende potten op zoveel locaties wijst erop dat het gaat om een ritueel dat door verschillende culturen in Zuid- en Zuidoost-Azië werd gevolgd.

Nicholas Skopal bij de potten uit Laos

Nicholas Skopal bij de potten uit Laos

Nicholas Skopal / ANU

Het onderzoek

Verschillende onderzoekers van de Australian National University (ANU) werkten samen voor het onderzoek in India. Het doel was in eerste instantie om verschillende archeologische vindplaatsen in Assam beter in kaart te brengen. Omdat deze regio erg dichtbebost is, was dit namelijk nog niet precies vastgelegd. Tijdens deze werkzaamheden, waarbij de onderzoekers met behulp van de lokale bevolking door de bossen navigeerden, stuitten ze op de potten. ‘Het team heeft tot nu toe een zeer beperkt gebied doorzocht, dus er zullen er waarschijnlijk nog veel meer zijn,’ aldus Nicholas Skopal, een onderzoeker betrokken bij het project. ‘We weten gewoon nog niet waar de andere zijn.’

Erfgoedbehoud in India

Het onderzoeken en vastleggen van dit soort archeologische vindplaatsen is erg belangrijk voor het erfgoedbehoud in India. In de regio Assam worden namelijk steeds meer gewassen geplant, en daarvoor worden bossen gekapt. Hierdoor wordt ook het archeologisch erfgoed bedreigd. Als het lokale erfgoed wordt gedocumenteerd is het makkelijker voor de overheid om het gebied en de lokale gemeenschappen te beschermen.

Bronnen: ANU, Phys, BBC, Britannica, Journal of Asian Archaeology:
T. Thakuria, U. Bathari en N. Skopal, ‘An archaeological survey of the Assam stone jar sites’, Asian Archaeology (2022).


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen
Landen