Mogelijk Romeins badhuis ontdekt in Cuijk

Een aantal bijzondere vondsten vorige week in het Brabantse Cuijk. Archeologen troffen daar een aantal Romeinse overblijfselen aan. Zeer waarschijnlijk zijn ze afkomstig van een Romeins badhuis uitImage preview de eerste eeuw, al houden de onderzoekers nog een kleine slag om de arm.

De resten werden opgegraven tijdens rioleringswerkzaamheden in de Grotestraat. Het gaat om versierd aardewerk, brokstukken van muurschilderingen en resten van een Romeins beeld. Archeologen ontdekten ook een 'spitsgracht', een gracht rondom een militair complex. Onderzoek naar deze resten leidde tot de constatering dat er in Cuijk zeer waarschijnlijk een badhuis heeft gestaan.

Eerdere vondsten

In Cuijk zijn al regelmatig Romeinse opgravingen verricht, maar er zijn daar nog niet eerder resten van een badhuis aangetroffen. In de jaren zeventig werden er op dezelfde plek een aantal Romeinse opgravingen gedaan. Omdat er geen verder onderzoek werd verricht, kon niet achterhaald worden of ook deze overblijfselen van een badhuis waren. In 2012 werd in Cuijk een aantal Romeinse munten gevonden met daarop een afbeelding van keizer Hadrianus (76-138 n.C). Bij dezelfde opgraving vonden archeologen ook een gedeelte van een Romeins paardentuig.

Romeinen in Cuijk

De vondsten maken duidelijk dat Cuijk, 13 kilometer ten zuiden van Nijmegen, onder de Romeinen een belangrijke vestigingsstad was. De brug over de Maas bij Cuijk was in de vierde eeuw na Christus een belangrijk verdedigingswerk van de Romeinen. Langs de Maas lag vroeger een drukke verkeersroute, die onder meer de Romeinse verblijfplaatsen Nijmegen en Maastricht met elkaar verbonden. Bij eerder onderzoek zijn gedeelten van het wegdek opgegraven.

Verder onderzoek

Het onderzoeksteam blijft nieuwsgierig en vervolgt het onderzoek naar de rol van de Romeinen in Cuijk. Dit duurt nog tot en met maart 2018. 

Afbeelding:

By Havang(nl) (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Bronnen:

 

 

 

Meer lezen

Tijdvakken

Landen