Geen foto

Middeleeuwse nederzetting ontdekt in Harskamp

Er is een middeleeuwse nederzetting onder Harskamp gevonden. Verkennend archeologisch onderzoek wees eerder dit jaar uit dat er archeologische waarden schuilgaan in de bodem van het terrein aan de Smachtenburgerweg in het Gelderse dorp Harskamp. Inmiddels is bekend dat het een middeleeuwse nederzetting betreft. Een grootschalig onderzoek dreigt nu de aanbouw van een nieuw woonzorgcentrum op de locatie tegen te houden.

Langs de Smachtenburgerweg is de nieuwe wijk Smachtenburg gepland, met een nieuw woonzorgcentrum van Opella. De gemeente Ede wil geen aanvullende informatie verschaffen over een eventuele opgraving om schattenjagers te weren.

Wel geeft de gemeente aan dat de Smachtenburgse bodem rijk is aan archeologie. Zo is er een middeleeuwse nederzetting aangetroffen, en zijn er sporen van huisplattegronden uit de ijzertijd en de prehistorie gevonden.

Vervolgonderzoek

Milieuadviesbureau Econsultancy deed afgelopen voorjaar onderzoek op het terrein met proefsleuven. Na kortstondig bureauonderzoek spreekt het bureau van een “groot archeologisch onderzoek”. Dat wil echter niet zeggen dat er ook echt grootschalige opgravingen gaan plaatsvinden. “Dat moet de gemeente Ede beslissen,” aldus een woordvoerder van het bureau.

Het is nog niet bekend wanneer en door wie het vervolgonderzoek wordt uitgevoerd. Wel is bekend dat de bouw van de wijk Smachtenburg niet zal worden vertraagd. “We zijn vroeg begonnen met het archeologische onderzoek,” aldus Patricia Verhelst van de gemeente Ede. “Het project [van de wijk] verkeert nog in de planfase. Opella is op de hoogte van het onderzoek. Er is nog genoeg tijd.”

Bron: Edestad.nl

Meer lezen
Tijdvakken
Landen