Geen foto

Loterijgeld naar zoektocht Vikingresten

Een lokale geschiedenisgroep gebruikt loterijgeld voor onderzoek Vikingen.Een lokale geschiedenisgroep heeft de winst van een loterij, vijftigduizend pond, ingezet voor archeologisch onderzoek. De Vrienden van Thynghowe wil dat meer bewijsmateriaal gevonden wordt voor de aanwezigheid van Vikingen in het Sherwood Forest in Engeland.

Een Thynghowe was een openlucht ontmoetingsplaats waar Vikingen bijeenkwamen om te discussiëren over rechtspraak. Zeven jaar geleden werd er een Thynghowe gevonden in het Sherwood Forest. Archeologen willen nu dat er verder gezocht wordt in de wijdere omgeving.

Er zijn tweehonderd jaar oude schriftelijke bronnen gevonden die melding geven van de plaats. In oude kaarten stond de steen bij de Thynghowe bekend als ‘Birklands Forest Stone’. Op deze steen zouden de namen van Vikingen die onder meer oordelen mochten vellen hebben gestaan.

In Groot-Brittannië zijn er maar weinig van dit soort Viking resten te vinden. Daarom heeft een groep historici de Vrienden van Thynghowe gevormd om de vondst in het bos te kunnen beschermen en conserveren. Nu ze geld binnen hebben gekregen van een loterij kan er onderzoek gefinancierd worden. Één praktische vorm van onderzoek die zal plaatsvinden, is luchtfotografie.

Bron: BBC.

Meer lezen
Tijdvakken
Thema's