Ligt de Romeinse haven niet in Nijmegen maar in Ubbergen?

Bevindt zich op zes meter onder het maaiveld de resten van een Romeinse haven? Op deze vraag hopen Paul Franzen en John Mulder antwoord te krijgen. Het onderzoek dat op tien september zal plaatsvinden is een volgende stap in het jarenlange onderzoek van de twee heren.

Legerkamp

Dat de Waal in de Romeinse tijd anders liep dan nu is aangetoond tijdens het onderzoek bij de Dijkteruglegging Lent. Volgens Franzen en Mulder stroomde de Waal in de Romeinse tijd dichter langs de voet van de stuwwal. Bovenop de Hunerberg was een Romeins legerkamp. Lag de haven aan de voet ervan? Tijdens jarenlang bodemonderzoek op de grens van Ubbergen en Nijmegen stuitten de onderzoekers tijdens het boren steeds op een harde laag. Ligt de Romeinse haven niet in Nijmegen maar in Ubbergen?

Werelderfgoed nominatie

Er is veel belangstelling voor het onderzoek. Het vervolgonderzoek wordt door verschillende partijen financieel en in natura ondersteund. Bureau Archeologie van de gemeente Nijmegen samen met  onderzoeksbureau RAAP graven op 10 september de put uit.

Het vinden van de Romeinse haven zou goed passen in het traject om de Romeinse Limes voor te dragen als UNESCO Werelderfgoed.

www.degroesbeek.nl/

Afbeelding JPh Moutschen- eigen werk [CC BY SA 3.0(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via commons.wikimedia.org/

Meer lezen

Landen

Thema's