Leerlooiersvondsten in Gent

Het is inmiddels alweer een aantal jaren geleden dat er archeologisch onderzoek plaatsvond aan de Waalse Krook in Gent. Het onderzoek in 2012 vond plaats in verband met de voorbereidende werken voor het stadsvernieuwingsproject de Krook. Van deze plek was bekend dat er van de 14e tot de 16e eeuw leerlooiers gevestigd waren. Er zijn diverse sporen van deze leerlooiers teruggevonden.

Leerlooierskuipen en ijzeren haken

Het leerlooien kenmerkt zich door specifieke activiteiten die makkelijk te onderscheiden zijn van andere ambachten. Er werden onder andere tweeëndertig leerlooierskuipen en ijzeren haken (mobilia) teruggevonden. De ijzeren haken waren waarschijnlijk op een houten stok gemonteerd en werden gebruikt om vervolgens de huiden in de looikuipen te roeren en deze eruit te halen. Ook werd er afval van het productieproces teruggevonden. Archeologen troffen hoornpitten (de benen kern van een hoorn) en gemalen eikenschors waaruit de looizuren werden gebruikt aan.

Metaaldetectoramateurs

Nadat de opgraving was afgerond, bleef er pikzwarte grond liggen. Deze grond trok de aandacht van metaaldetectoramateurs. Zij vonden meer dan duizend artefacten waarvan het grootste deel gebruiksvoorwerpen uit het dagelijks leven zijn. De amateurs spoorden tweeënnegentig munten op. Deze dateren, op een Romeinse munt na, uit de periode 1150-1600 waarvan het grootste deel uit de periode 1250-1350. Er werden ook religieuze en profane insignes gevonden en kinderspeelgoed zoals tinnen fluitjes en ruitertjes te paard.

Ex- situ

De vondsten zijn gedaan in verplaatste grond die afkomstig is van hetzelfde terrein als waar de opgraving plaatsvond, daardoor was de context verdwenen. De datering van de vondsten stemt overeen met de periode waarin de leerlooiers actief waren aan de Waalse Krook, enkele vondsten bevestigen de aanwezigheid van deze ambacht.

Op 1 september verschijnt er een boek over de vondsten van de Waalse Krook. 

historiek.net/
Afbeelding: D. Albert [CC BY SA 2.0 de (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en), via commons.wikimedia.org/

Meer lezen
Landen