Geen foto

Lag er een Hollandse graaf begraven in de Middelburgse Koorkerk?

Bron: WikipediaOp dit moment worden er, in opdracht van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, skeletresten onderzocht, die lagen in een tombe in de Koorkerk te Middelburg. DNA onderzoek moet uitwijzen aan wie de lichaamsdelen behoorden: Rooms-Koning Willem II, zijn broer Floris de Voogd of aan iemand anders.

Aannemelijk is dat de botten behoorden aan een graaf uit het huis Gerulfingen of beter bekend als het Hollandse Huis uit de dertiende eeuw. De familie is met name bekend door Willem II die in 1248 werd gekroond tot Rooms-Koning en zijn zoon Floris V. Willem II was een belangrijk vorst die aan verscheidene steden stadsrechten verleende en opdracht gaf voor de bouw van de Ridderzaal op het Haagse Binnenhof.

Willem II trok regelmatig ten strijde tegen de Westfriezen. In 1256  zakte hij tijdens een veldslag door het ijs en werd gedood. Het was in die tijd gebruikelijk om de vorst gevangen te nemen in plaats van te doden, maar zijn tegenstanders ontdekten pas wie hij was toen het te laat was. Ze begroeven hem heimelijk onder de haardplaat  van een boerderij in Hoogwoud in de huidige provincie Noord-Holland. Zijn lijk werd pas in 1282 teruggevonden door zijn zoon, Floris V, die zijn vader herbegroef in de abdij te Middelburg.

De resten zouden echter ook van zijn broer kunnen zijn, Floris de Voogd. Toen Willem II Rooms-Koning werd, nam Floris de zaken in Holland en Zeeland waar. Na de dood van Willem II werd hij voogd over diens zoon, Floris V. Floris de Voogd werd gedood tijdens een toernooi en vervolgens ook begraven in Middelburg.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door fysisch antropologen prof. dr. G.J.R. Maat en prof. dr. P de Knijff, verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Aanvullend historisch onderzoek door prof. dr. E.H.P. Cordfunke zal uitwijzen of de skeletresten toebehoorden aan Rooms-Koning Willem II, zijn broer Floris de Voogd of aan iemand anders. 

Meer lezen
Tijdvakken
Landen