Het skelet van een moderne mens (links) en een Neanderthaler (rechts).

Kruising tussen mens en Neanderthaler gevonden

Het skelet van een moderne mens (links) en een Neanderthaler (rechts).In het noorden van Italië is het 30.000 tot 40.000 jaar oude stoffelijk overschot van een mensachtige aangetroffen. Antropologen vermoeden dat het om een kruising tussen een mens en een Neanderthaler gaat. Als  dit het geval is, dan vormt deze vondst het eerste tastbare bewijs voor de onderlinge voortplanting van mensen en Neanderthalers.

Het onderzoek, dat is gepubliceerd in PLoS ONE, richt zich voornamelijk op de kaak van de vermeende bastaard of ‘hybride’. Deze werd opgegraven bij een rotsformatie genaamd Riparo di Mezzena, in de Italiaanse Monti Lessini regio. “Gezien de vorm van de onderkaak, moet het gezicht van het ‘Mezzena-individu’ een tussenvorm zijn geweest van enerzijds de klassieke Neanderthaler met zijn terugtrekkende, ‘kinloze’ onderkaak, en de moderne mens die juist een vooruitstekende onderkaak had en een behoorlijk ontwikkelde kin”, aldus coauteur en antropologe Silvana Condemi.

Mitochondriaal DNA

Samen met haar collega’s bestudeerde Condemi de kaak nauwkeurig met behulp van zowel een DNA-analyse als een 3D-scan. De onderzoeksresultaten vergeleken ze vervolgens met de specifieke eigenschappen van de homo sapiens. De genetische analyse toonde aan dat het zogenaamde mitochondriale DNA ‘Neanderthaals’ is. Aangezien mitochondriaal DNA via de moeder op het kind wordt overgedragen, concludeerden de wetenschappers dat het Mezzena-individu het resultaat moest zijn van geslachtsgemeenschap tussen een vrouwelijke Neanderthaler en een mannelijke homo sapiens.

Moustérien

Zo’n 30.000 tot 40.000 jaar geleden waren zowel Neanderthalers als ‘moderne’ mensen woonachtig in Europa. Tegen de tijd dat de modernere menssoorten zich in het gebied vestigden, hadden de Neanderthalers een geheel eigen cultuur opgebouwd, het zogenaamde ‘Moustérien’. Vaak zijn de vuurstenen artefacten die worden geassocieerd met het Moustérien, zoals bijlen en speerpunten, aangetroffen in of bij ‘rotsschuilplaatsen’, zoals het Riparo di Mezzena. De onderzoekers ontdekten dat ondanks de waarschijnlijke kruising tussen de twee menssoorten de Neanderthalers vast bleven houden aan hun eigen culturele tradities. En dat is intrigerend te noemen, omdat het suggereert dat de twee populaties elkaar niet simpelweg ontmoetten om zich vervolgens op een liefkozende manier te verzoenen en op te gaan in een enkele groep.

Uitsterven van de Neanderthalers

De onderzochte kaak ondersteunt de theorie dat er vanaf zo’n 40.000 jaar geleden sprake was van een zeer langzaam en langdurig proces waarbij de Neanderthaler uiteindelijk ‘vervangen’ werd door andere bevolkingsgroepen. De onderzoekers nemen zelfs voorzichtig aan dat de menselijke indringers zich destijds mogelijk schuldig maakte aan verkrachting van vrouwelijke Neanderthalers. De ‘rasechte’ Neanderthalers en hun cultuur dolven uiteindelijk het onderspit, zo’n 30.000 jaar geleden.

Bron: Discovery

Meer lezen

Tijdvakken

Landen