Kroeginventaris van Herberg De Eendragt in Wognum opgegraven

Tijdens archeologisch onderzoek in het Westfriese dorp Wognum zijn archeologen gestoten op een omvangrijke inventaris van een oude herberg. De herbergier van De Eendragt heeft tussen 1700 en 1800 veel van het afval langs de sloot achter de herberg gestort. Hierin zijn talloze wijnflessen, wijnglazen, kelken en tabakspijpen gevonden, allemaal gebroken natuurlijk. De dorpsherberg lag op een belangrijke kruispunt van wegen. De vondsten geven een prachtig beeld van het Westfriese kroegleven van meer dan 200 jaar geleden.

Een oude herberg op middeleeuwse grond.

In opdracht van Bouwbedrijf C. L. Hof BV uit Grootebroek in samenwerking met Adviesbureau BOB, wordt voorafgaand aan de procedure van het bouwrijp maken door Archeologie West-Friesland een archeologisch onderzoek uitgevoerd op het  terrein bij de rotonde in Wognum. Op deze plek zal na de sloop van de dichtgespijkerde panden aan de Oosteinderweg de een kleinschalige nieuwbouw verrijzen. 

Verbindingsweg

De Oosteinderweg bestond al in de Middeleeuwen en was een verbindingsweg tussen Wognum en Nibbixwoud. Het terrein grenst aan de westkant aan de Nieuweweg. Deze weg sloot aan op de Hoornseweg en leidde richting het noorden naar Benningbroek. Bij dit kruispunt van wegen stond in ieder geval vanaf de 16de eeuw een herberg, die in later tijd De Eendragt heette. In de 20ste eeuw vestigde zich hier de garage van Kuip.

Plattegrond van een boerderij

Bij de opgraving is vastgesteld dat aan de Oosteinderweg al in de 12de eeuw bewoning aanwezig was. Hier lagen twee verhoogde huisplaatsen begrensd door sloten. De gedempte sloten zijn teruggevonden en hierin is afval van de bewoners aangetroffen: scherven van potten, stukken maalsteen en dierenbotten. Bijzonder is dat ook kuilen zijn gevonden waarin de palen van een boerderij stonden. Op basis van deze paalkuilen kan de plattegrond van de boerderij deels worden gereconstrueerd. Op het erf lagen waterkuilen voor het vee en werden dode dieren begraven.

In de 17de eeuw zijn nieuwe brede sloten op het terrein gegraven. Langs een van deze sloten zijn in de 18de eeuw veel kapotte spullen uit de herberg gestort. In deze stort zijn grote hoeveelheden glazen flessen, fraaie wijnglazen , tabakspijpen en een bierton gevonden. 

Bron: Archeologie Westfriesland

Meer lezen
Tijdvakken