Geen foto

Komeetinslag die Cloviscultuur wegvaagde blijkt mythe

Komeetinslag die Cloviscultuur wegvaagde blijkt mythe.Het einde van het prehistorische Clovis-tijdperk werd hoogstwaarschijnlijk toch niet ingeluid door een verwoestende komeetinslag, zoals lange tijd werd aangenomen. Dit stellen wetenschappers die zijn verbonden aan de Royal Holloway en de Sandia National Laboratories op basis van hun onderzoek dat voortvloeide uit een samenwerking met dertien Amerikaanse en Europese universiteiten. De bevindingen wijzen uit dat voor de teloorgang andere oorzaken gezocht moeten worden.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten beweren de onderzoekers vol overtuiging dat er ten tijde van de Noord-Amerikaanse Clovisbeschaving van 13.000 voor Christus gewoonweg geen vernietigende inslag plaatsvond. Er is verre van voldoende bewijs om aan te nemen dat een asteroïde korte metten maakte met deze cultuur.

Afgezien van het gegeven dat er geen sprake is van reusachtige inslagkraters in het gebied, blijken de gesteenten en andere materialen die voorheen als bewijs golden niet te beschikken over bepaalde ‘schokgolven’. Van dit laatste zou sprake moeten zijn om aan te kunnen nemen dat een hevige explosie een dusdanige klimaatverandering teweegbracht dat een complete beschaving kon verdwijnen. Bovendien blijken de koolstof-bodemmonsters, waarvan de daarin aangetroffen ‘nanodiamantjes’ de speculatieve hypothese ondersteunden, verontreinigd te zijn door materiaal uit een latere periode, waardoor van betrouwbaar bewijsmateriaal geen sprake meer is.

Hoewel hiermee is aangetoond dat de Cloviscultuur zo goed als zeker niet door een komeetinslag van de aardbodem verdween, is er vooralsnog geen alternatieve hypothese aangedragen. Sterker nog, naar aanleiding van de bevindingen trekt de onderzoeksleider Mark Boslough het idee dat de prehistorische cultuur rond 13.000 verdween überhaupt in twijfel. Volgens hem geldt het ontbreken van de kenmerkende stenen speerpunten na die periode als onvoldoende bewijs, aangezien er ook sprake kan zijn geweest van een overschakeling op nieuwe materialen en technieken. De door archeologen geconstrueerde overgang van de Cloviscultuur naar de Folsomcultuur sluit het voortbestaan van dezelfde beschaving simpelweg niet uit.

Meer lezen
Tijdvakken