grafgrot

Niet de daadwerkelijke grafgrot

Bukvoed, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Israëlische operatie tot voorkomen van grafplunderingen leidt tot de ontdekking van grafgrotten

De Israëlische politie en de Israëlische Antiquities Authority (IAA) zijn tijdens een gezamenlijk operatie om plunderingen en verwoestingen door bouwwerkzaamheden te voorkomen gestuit op meerdere grafgrotten vlakbij Kadr Kanna in Galilea, Israël.

In eerste instantie onderzochten de Israëlische agenten een perceel in de buurt van het dorp Mashhad, waar ze meerdere stenen ossuaria (kleine grafkisten) terugvonden. Kort hierna stuiten ze vlakbij de eerste vindplaats op een grafgrot uit de Romeinse tijd die volledig was verwoest door grootschalige bouwwerkzaamheden.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Alle bouwwerkzaamheden zijn inmiddels daarom stopgezet en sommige arbeiders zijn zelfs opgeroepen om naar het plaatselijke politiebureau te komen voor verhoor, op verdenking van het beschadigen van archeologische vindplaatsen en het niet melden van de ontdekking aan de autoriteiten.

Ossuaria

Ossuaria zijn kleine rechthoekige kisten, die werden gebruikt voor het begraven van menselijke botten nadat het lichaam was vergaan. De grafkisten zijn uitgehouwen in zacht kalksteen. Het begraven van menselijke botten in een stenen ossuarium was een joodse praktijk die veelvuldig voorkwam in Judea en Galilea tijdens de vroeg-Romeinse periode (vanaf de 1e eeuw v.Chr.)

De kisten worden vaak gebruikt waar grafruimte schaars is. Een lichaam wordt in eerste instantie begraven in een tijdelijk graf , waarna na enkele jaren de skeletresten worden verwijderd en in een ossuarium worden geplaatst. Door de sterk gereduceerde ruimte die een ossuarium inneemt, kunnen de stoffelijke overschotten van veel meer mensen in één tombe worden opgeborgen dan in doodskisten.

Een van de gevonden grafkisten bevat een Griekse inscriptie van een mausoleum of een ‘Nefesh’ in het Hebreeuws. Het woord Nefesh verwijst naar de aspecten van gevoel, en mensen en andere dieren worden beide beschreven als nephesh.  Op een ander ossuarium is een cirkelvormige krans uitgehouwen, waarin gaten zijn geboord. Sommige onderzoekers denken dat het een symbool is van overwinning op de dood.

Bij verder onderzoek op de locatie ontdekte het team onder de aarde een tweede uit de rotsen gehouwen grafgrot met nissen en versierde stenen knekelhuizen. Deze grot is helaas ook gedeeltelijk beschadigd geraakt door bouwwerkzaamheden. De ossuaria werden leeg aangetroffen en zijn ook verplaatst van hun oorspronkelijke locatie, wat suggereert dat de grot onlangs is geplunderd.

Verwoestingen door bouwwerkzaamheden

Volgens het hoofd diefstalpreventie bij de IAA, Amir Ganor, zijn veel details van de verwoeste grotten voorgoed verloren gegaan: “De oorspronkelijke details van de vernietigde grot kunnen niet worden gereconstrueerd en bijna tweeduizend jaar oud cultureel erfgoed is voor altijd verloren gegaan. Dankzij de waakzaamheid en vastberadenheid van de politie van Kafr Kanna en de succesvolle samenwerking met de Israel Antiquities Authority is in ieder geval één van de grotten grotendeels gered.”

In Israël staat er een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar op het beschadigen van archeologische vondsten, en er is een wettelijke verplichting om toevallige vondsten uit de oudheid te melden aan de IAA.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen
Landen