Honderden skeletten in Aalst (BE) gevonden

Vanwege het plaatsen van een nieuwe verwarmingsinstallatie in de eeuwenoude Martinuskerk in Aalst (BE) zijn er honderden skeletten blootgelegd.

Skeletten

De gevonden skeletten lagen geheel volgens Christelijke traditie oost-west georiënteerd, omdat volgens de gelovigen de wederopstanding van Christus in het oosten plaatsvindt. De geestelijken lagen daarentegen met hun hoofd naar het oosten. Zo konden zij een blik werpen op de gelovigen. Over het algemeen werden de doden begraven in simpele kisten. Een enkeling werd in een bakstenen kelder aangetroffen.

Keizer Jozef II

De bouw van de middeleeuwse kerk startte in 1480 en duurde ongeveer 150 jaar. De gewoonte om in de kerk te begraven duurde tot 1784 en was alleen mogelijk voor mensen die dat konden betalen. De Oostenrijkse keizer Jozef II bepaalde in 1784 dat de doden alleen nog buiten de stadsmuren begraven mochten worden.

Karolingische sporen

De archeologen stuitten tijdens hun onderzoek op sporen die mogelijk uit de Karolingische tijd dateren. Of de sporen tot een eventuele vroegmiddeleeuwse voorganger van de Sint Martinuskerk behoren wordt verder onderzocht.

m.nieuwsblad.be/

Afbeelding IDD5000 eigen werk [CC BY SA 3.0(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via commons.wikimedia.org/

 
Meer lezen
Tijdvakken
Landen