Het mysterie van Cattewater Wreck opgelost?

Het is volgens de lokale bewoners één van de bekendste scheepswrakken langs hun kust: het Cattewater Wreck. De identiteit is tot op heden onbekend. Nu, meer dan 40 jaar na de ontdekking, denken wetenschappers de oplossing te hebben gevonden voor het identificatieprobleem. Door middel van het DNA van een hond.

Het Cattewater Wreck is één van de meer dan 7.000 stuks die de bodem van de westelijke zeekust van Engeland bezaaien. Al jaren werken Plymouth University en Bristol University samen om het mysterie van dit vaartuig op te lossen. Het 16e eeuwse schip, of eigenlijk het overblijfsel ervan, werd ontdekt in 1973. De haven werd uitgebaggerd, toen medewerkers op een stel kanonnen en wat houten balken stuitten.

Afkomst onbekend

De herkomst van het schip was net als de identiteit lang een raadsel. Tijden werd gedacht dat zij een lokale oorsprong had. De ballast aan boord zou ook hiernaar wijzen. Echter, onderzoek wees uit dat de vissenbotten gevonden binnenin het schip afkomstig zijn uit de Noord-Atlantische Oceaan.

De beste vriend van de mens

Wetenschappers willen dit nu bevestigen óf ontkrachten door middel van het enige bekende slachtoffer van de scheepsramp, een hond. DNA van het 500-jaar oude dier moet uitwijzen of Cattewater Wreck inderdaad zijn oorsprong vond in Engeland.

Speciale wet

Cattewater Wreck bevindt zich nog altijd op de plek van ‘onheil’, namelijk op de bodem van Sutton Harbour. Na de ontdekking werd er in Groot-Brittannië een wet, de Protection of the Wreck Act, aangenomen ter bescherming van scheepswrakken. Dit schip was het eerste object dat eronder viel. Over de plek heen varen of een duik maken in de buurt is dan ook niet toe gestaan.

Uniek project

Sinds de gedeeltelijke opgraving tussen 1975 en 1978 probeert het Cattewater Wreck Archive Project de nodige zorg en hulp te bieden bij het behouden van het wrak. Daarnaast proberen zij de mooiste delen aan het publiek te laten zien door middel van het Cattewater Wreck Excavation Archive in het Stadmuseum van Plymouth.


Bronnen
plymouthherald.co.uk, Could 500-year-old dog's DNA help solve mystery of Plymouth's most famous shipwreck? | Plymouth Herald
archaeologydataservice.ac.uk, Cattewater Wreck Archive: Introduction

Afbeelding
Wikimedia Commons, Joseph Newington 'Wreck of the Copeland South Sheilds Nov 2 1861 at Scarboro Spa'

Meer lezen