Een restant van de bakstenen stadsmuur uit de 13e eeuw. In het midden is een pijler zichtbaar

Een restant van de bakstenen stadsmuur uit de 13e eeuw. In het midden is een pijler zichtbaar

Gemeente Utrecht 

Graafwerkzaamheden onthullen restanten van de eerste stadsmuur van Utrecht

Toen er nabij Park Lepelenburg in Utrecht warmteleidingen werden vervangen, onthulde dit delen van een middeleeuwse stadsmuur. De resten dateren uit verschillende periodes, zo stamt een deel uit de twaalfde eeuw. Nog nooit zijn erg dergelijke delen van de oudste fase van de muur gevonden.

Bouw van de muur

De stad Utrecht kreeg in 1122 stadsrechten van Keizer Hendrik V. Vanaf dit moment werd er een gracht gegraven en begonnen aan de bouw een aarden wal. Ook werden er van tufsteen diverse torens en vier stadspoorten gebouwd. Later werd hier ook een tufstenen muur aan toegevoegd. Zoals in Lepelenburg het geval blijkt, werd deze muur soms direct op de aarden wal geplaatst.

Verbeteringen

Over de loop van de eeuwen werden er aanpassingen aan de muur gedaan. Zo werd de tufstenen muur in de dertiende eeuw vervangen door een hogere en zwaardere muur van baksteen. Ook werden er aan de achterzijde van de muur een weergang op bogen toegevoegd. Een aantal van deze bogen is in het nabijgelegen Hiëronymusplantsoen nog bewaard gebleven. Tijdens de werkzaamheden bij Lepelenburg is een van de pijlers waarop deze bogen rustten gevonden. In opdracht van Eneco worden de resten gedocumenteerd. Ook zijn de werkzaamheden zodanig aangepast dat de vondsten in de grond behouden kunnen blijven.

Bron en afbeelding:

- Gemeente Utrecht 

Meer lezen

Tijdvakken

Landen