Gokspellen in de prehistorie: grote vondst in Utah

In de Great Salt Lake in Utah, VS, zijn honderden dobbelstenen, hoepels en gegraveerde stokken gevonden in een grot die archeologen aanduiden met de naam ‘Grot 1’. De vondsten in Grot 1 geven inzicht in de sociale en economische functie van het spelen van dobbelspellen tijdens de Amerikaanse prehistorie.

De vondsten geven inzicht in de Promontory cultuur, die tussen 1100 en 1600 na Christus in Utah verbleef. Deze periode maakt onderdeel uit van de Amerikaanse Late Prehistorie. De bevolkingsgroep was afkomstig uit het noordwesten van Canada.

Grote vondst in Grot 1

In Grot 1 zijn honderden dobbelstenen en hoepels gevonden. De dobbelstenen zijn vaak deels gedecoreerd. Archeologen vermoeden dat de omgeving van de grot zeker 10.000 andere vergelijkbare artefacten bevat. Mogelijk omvat de verzameling de grootste collectie aan gok- en spelartefacten ooit in de Verenigde Staten gevonden.

Spelen en gokken als entertainment

De vondst van de dobbelstenen lijkt meer inzicht te geven in het dagelijks leven van de Promontorycultuur. Het spelen van gokspellen zou tijdverdrijf geweest kunnen zijn, als vorm van entertainment tussen de dagelijkse taken als jagen en koken. De dobbelspellen werden vermoedelijk alleen door vrouwen gespeeld. De mannen speelden niet mee, maar gokten wel op de uitslag van de spellen.

De mannen speelden meer fysieke spellen; zo bestond er een spel waarbij één man een hoepel rolde, waarna de deelnemers speren of pijlen door de rollende hoepel probeerden te werpen.

Relatie met nabije Fremontcultuur

Vermoedelijk speelden de gokspellen een belangrijke rol in de onderlinge relatie tussen de Promontorycultuur en de nabije Fremontcultuur. De spellen gingen gepaard met feesten en ceremoniën, waar beide bevolkingsgroepen aan deelnamen. Op deze manier konden de spellen de relatie tussen de culturen verbeteren. Het gokken op de uitslag kon tevens het verlies van voedsel of kleding betekenen en zelfs oorlog tot gevolg hebben.

Bron:

- www.westerndigs.org

Afbeelding:

- Door Sigalgal73 (Eigen werk) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Meer lezen

Tijdvakken