Masker van Matilo wordt Leids eigendom.

Gemeente Leiden verkrijgt provinciale archeologiecollectie

Masker van Matilo wordt Leids eigendom.Op 11 maart heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden ingestemd met het overnemen van archeologische vondsten uit Leidse bodem van de provincie Zuid-Holland. Dit vondstmateriaal ligt nu nog opgeslagen in het Provinciaal Archeologisch Depot en wordt Leids bezit. Hiermee ontstaat een grote en complete Leidse verzameling die in de toekomst ook toegankelijk zal zijn voor onderzoek en expositie.

Wethouder Jan-Jaap de Haan (Cultuur): “Het is prachtig dat door deze overdracht het bronzen Matilo Masker, ook wel bekend als ‘Gordon’, in Leids bezit komt. En meer topstukken, zoals Romeinse legeruitrustingsstukken, sieraden en leervondsten uit de Middeleeuwen. Nu wij wat in Leiden is gevonden in de stad zelf bezitten én kunnen laten zien, wordt Leiden nóg meer stad van ontdekkingen!”

De verschillende collectiestukken vertegenwoordigen een enorme historische waarde. Dit blijkt uit het feit dat ook nu al vele stukken uit deze collectie in bruikleen worden gegeven of worden getoond in musea, waaronder Rijksmuseum van Oudheden en Archeon.

Romeinse en middeleeuwse vondsten

De Leidse collectie bodemvondsten in het Provinciaal Archeologisch Depot bestrijkt de opgravingsperiode van 1947 tot 1999. Tot 1999 was opgraven voorbehouden aan het Rijk, universiteiten en gemeenten met een opgravingsbevoegdheid. Leiden kreeg die bevoegdheid in 1999.

De grote verzameling met onder andere Romeinse schilden en vazen, maar ook middeleeuwse messen, sloten en serviezen zal in beheer komen van Erfgoed Leiden en Omstreken. Dit is hét kennis- en adviescentrum over erfgoed in Leiden en omgeving. Het brengt kennis van het verleden bij elkaar en maakt deze bruikbaar voor iedereen en loopt daarin voorop in Nederland.

Foto's door Provincie Zuid-Holland.

Meer lezen