Geen foto

Erfgoed: actie voor terugkeer dorpspomp

In Kethel heeft betrokken burger Peter Staal een stichting opgericht om de dorpspomp, die in 1914 werd verwijderd, terug te krijgen. De trots van het Zuid-Hollandse dorp verdween uit de dorpskern toen Kethel werd aangesloten op de drinkwaterleiding van Schiedam. De Stichting Verspeek-Pomp verzamelt sinds 9 maart handtekeningen om de pomp weer aan het dorpsgezicht toe te voegen.

'Op oude ansichten zag ik de Verspeek-pomp regelmatig verschijnen. Ik werd er nieuwsgierig naar. Toen ben ik verder gaan zoeken in encyclopedieën en is het balletje gaan rollen' aldus oprichter Peter Staal. De pomp is in 1898 door raadslid Jacobus Josephus Verspeek geplaatst. Met de pomp kon men beter drinkwater oppompen vanuit de Poldervaart. Daarnaast vervulde de dorpspompeen sociale rol binnen de dorpsgemeenschap. De laatste dorpsnieuwtjes wisselde menuit bij de pomp, vrouwen deden de was en er bloeiden liefdes op.

Herenhuizen hadden in die tijd hun eigen pompen.Boerderijen gebruikten op hun erven een waterput. Het gewone volk was aangewezen op de dorpspomp. De dorpspomp inKethel zou niet de eerste pomp zijn die in ere wordt hersteld. In 1987 richttenbewoners van Doorn de ‘Stichting De Dorpspomp’ op met als doel de sinds 1949 verdwenen pomp weer terug te halen naar het centrum. Na een opknapbeurt keerde het erfgoedstukin 1991 terug. Ook   Zandvoortwerd in 2008 herenigd met hun pomp. Het was alleen niet de echte, maar een replica.

Het bedrijf dat uitblinkt in het vervaardigen van replica dorps-en stadspompen is ‘Men’sTradition.’ Op natuurgetrouwe wijze herscheppen de ijzergieters cultureel erfgoed. In Kethelhoopt men dit jaar een replica te kunnen plaatsten in het centrum. Daar is wel 30.000 euro voor nodig. De gemeente levert een bijdrage als de Stichting aan kan tonen dat er draagvlak is onder de dorpsbewoners. Ook moet Staal op zoek naar particuliere fondsen om het bedrag bij elkaar te krijgen.

Meer lezen