Crowdfundingsproject voor onderzoek Clarissenklooster Gouda

In 2008 werden in Gouda een bijzondere vondst gedaan, bij opgravingen werden de fundamenten van de complete kapel van het 15e-eeuwse Clarissenklooster blootgelegd. Helaas ging de aannemer van het bouwproject kort na deze ontdekking failliet, waardoor verder archeologisch onderzoek niet mogelijk was. Sindsdien liggen de vondsten in het archeologisch depot van Gouda, wachtend op verder onderzoek. Deze maand is een crowdfundingsproject van start gegaan om verder onderzoek te financieren.

Opgravingen in 2008

De opgravingen naar de voormalige locatie van het Clarissenklooster begonnen al in maart 2003. De resultaten van deze eerste opgraving waren teleurstellend, er werden sporen aangetroffen van een 18e-eeuws straatje en wat 17e-eeuws muurwerk, maar van het klooster ontbrak vooralsnog elk spoor. Toen in april 2008 opnieuw begonnen werd met opgravingen, ditmaal op het achterterrein van het vroegere klooster, stuitten archeologen al snel op dikke muren. Slechts 50 cm onder de oppervlakte werden de fundamenten van de Clarissenkapel gevonden, compleet met zijaltaren en het hoofdaltaar. Niet alleen fundamenten van de kapel, maar ook veertien skeletten en overblijfselen van andere kloostergebouwen zoals een slaapzaal en de eetzaal werden in 2008 teruggevonden. Het was de bedoeling dat er direct na de opgravingen verder onderzoek gedaan zou worden, maar door het faillissement van Bouwmij Gouda, de opdrachtgever voor het project, was dit niet mogelijk.

Stof voor verder onderzoek

Sinds de geldkraan werd dichtgedraaid liggen de archeologische vondsten te verstoffen in het archeologisch depot van Gouda. Enthousiaste (amateur)archeologen in Gouda staan te trappelen om verder te gaan met het archeologisch onderzoek. De skeletten kunnen immers veel vertellen over het 15e-eeuwse leven in Gouda. Ook zijn er andere vondsten gedaan in het Clarissenklooster die vragen oproepen. Hoe kan het dat er een kruik met een erotische afbeelding in de kapel van de vrome nonnen terecht is gekomen? En hoe is het mogelijk dat er een man en een kind begraven liggen in het nonnenklooster?

Crowdfundingsproject

Om antwoorden op deze vragen te vinden is er aanvullend onderzoek, en dus geld, nodig. De Archeologische Vereniging Golda zou voor het onderzoek naar de skeletten graag een fysisch antropoloog in de arm willen nemen. Door middel van een crowdfundingsactie wil Golda geld verzamelen onder het publiek om zo aanvullend onderzoek te kunnen financieren. Golda wil de onderzoeksresultaten bundelen in een mooi leesbaar boek. Hiernaast werkt Golda ook aan een tentoonstelling waarin de resultaten van het onderzoek getoond worden. Op deze manier hoopt Golda een groot publiek van inwoners en jongeren van Gouda bij de geschiedenis van het Clarissenklooster te betrekken. Gulle gevers, die meer dan 100 euro doneren aan het project, ontvangen als bijzonder bedankje een originele steen uit de kapel van het middeleeuwse Goudse Clarissenklooster.

Meer informatie over het crowdfundingsproject is te vinden op deze website.

Meer archeologie ontdekken? Lees Archeologie Magazine! Ga mee op ontdekkingstocht en neem nu een voordelig abonnement op Archeologie Magazine: 1 jaar voor slechts € 19,95,-.

Bronnen

golda.jaapbuis.nl, Brandweerlocatie
voorjebuurt.nl, Clarissenklooster
geschiedenisvanzuidholland.nl, Crowdfunding klooster Gouda
ad.nl, Crowdfundactie voor onderzoek vondsten Clarissenklooster
golda.jaapbuis.nl, Clarissen
golda.jaapbuis.nl, Clarissen 4

Afbeeldingen

upload.wikimedia.org, Zicht op Gouda (1573)


Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's