Geen foto

Bewijs voor prehistorische oorlogsvoering in Utah gevonden

In 1893 werden er bijna honderd lichamen gevonden in een grot in het Amerikaanse Utah. Uit onderzoek is gebleken dat veel van deze mensen op brute wijze om het leven zijn gekomen. Omdat de lichamen stammen uit de periode 100 tot pakweg 300 na Christus werd tot nu toe altijd aangenomen dat de mensen in individuele conflicten vermoord zijn. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat de overblijfselen van degenen die bruut vermoord zijn onderdeel waren van een enkele massamoord.

In 1893 werden in Utah de resten van tientallen lichamen gevonden door amateurarcheoloog Richard Wetherill. Bijna alle lichamen vertoonden tekenen van geweld zoals ingeslagen schedels en gebroken lichaamsdelen. Aan de hand van de handwerktuigen die de beschaving achterliet gaf Wetherill de beschaving de naam Basket people. Wetherill concludeerde destijds dat deze mensen alleen om het leven konden zijn gekomen door een plotselinge en gewelddadige vernietiging van een samenleving door een gevecht of bloedbad. Er werden niet alleen mannen gevonden maar ook vrouwen en kinderen.

Nieuw onderzoek

Dr. Geib van de Universiteit van New Mexico en archeoloog Winston Hurst zijn opnieuw onderzoek gaan doen naar de skeletten en hebben met moderne technieken metingen gedaan op de botten om zo te zien hoe oud ze nu werkelijk waren. De onderzoekers konden vier groepen onderscheiden, waarvan drie 1915 tot 1950 jaar geleden leefden en één groep die 1880 jaar geleden leefde.

Het onderzoek toont derhalve aan dat er geen sprake is geweest van een genocide waarbij alle mensen in een keer om het leven zijn gebracht, zoals eerder werd aangenomen, maar van interne oorlogsvoering binnen de samenleving. Dit is voornamelijk gebaseerd op het feit dat ruim 50 van de lichamen - meer dan de helft van de gevonden lichamen - die op gewelddadige wijze zijn vermoord uit dezelfde periode stammen.

Dit toont eveneens aan dat de Basket people, waarvan voorheen werd gedacht dat ze in kleine groepen leefden, tijdelijk en zeer plots een collectief vormden. De archeologen vermoeden dan ook dat deze massaslachting een grote impact kan hebben gehad op de indertijd aanwezige cultuur.

Bron: Western Digs

Meer lezen
Tijdvakken