archeologisch onderzoek Kortrijk

Het centrum van Kortrijk. 

Pixabay

Archeologisch onderzoek verhoogt huizenprijs Kortrijk

‘De kosten van een archeologisch onderzoek zorgen in Kortrijk voor een meerprijs van 4.500 euro per kavel’, aldus Wout Maddens, Kortrijks schepen van Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

De afgelopen maanden kwam in Vlaanderen een debat op gang over de noodzaak van archeologisch onderzoek. Dit debat spitste zich toe op het feit dat de bouwheer, en dus uiteindelijk de bewoner, voor de kosten moet opdraaien. Zo zijn er door archeologisch onderzoek extra kosten van 242.000 euro ontstaan voor een bouwgrond van 58 kavels in Kortrijk.

‘Sinds het decreet Ruimtelijke Ordening van 2009 moet er voor  grotere bouwprojecten, bijvoorbeeld een verkaveling van meer dan 5000 vierkante meter, advies gevraagd worden aan de administratie archeologie van het Vlaams Gewest,’ zegt Maddens. "Daardoor wordt nu in steeds meer dossiers een archeologisch onderzoek geëist en dikwijls ook diepgaander, en dus duurder onderzoek. Het gevolg is dat er een bloeiende archeologiesector is ontstaan. Dat gebeurt volledig op kosten van de bewoners. Hierdoor is het noodzakelijk dat Vlaanderen een fonds opricht om duur archeologisch onderzoek mee te financieren,’ stelt Maddens. 

(Bron: www.trends.be)

Meer lezen

Tijdvakken

Landen