Opgravingen Binnenhof

De opgravingen op het Binnenhof 

Foto: Arnoud Roelofsz

Archeologisch onderzoek op het Binnenhof

Archeologen van de gemeente Den Haag hebben in juli restanten van een middeleeuwse muur gevonden bij opgravingen op het Binnenhof. Deze opgravingen werden gedaan tijdens het onderzoek naar de historische funderingen bij de gebouwen van de Eerste Kamer en de Raad van State.

Middeleeuwse vondsten

Omdat het Binnenhof een bijzondere plek is met grote archeologische waarde, was de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag nauw betrokken bij het bodemonderzoek dat in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf werd uitgevoerd. Dit heeft verschillende vondsten uit de middeleeuwen opgeleverd, waaronder een stenen muur. Archeoloog Monique van Veen vertelt: “De restanten van de gevonden muur dateren uit de tweede helft van de 13e eeuw. De muur is gebouwd met kloostermoppen. Verder vonden we onder andere aardewerk en dierenbotten. Deze vondsten kunnen ons meer vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het Binnenhof en de stad. Bij eerder onderzoek werden ook al archeologische vondsten gedaan, zoals middeleeuws aardewerk, botresten en bakstenen.”

Het binnenhof in de 13e eeuw 

Een vondst zoals deze is interessant, omdat het informatie oplevert over de vroegste fasen van het grafelijk hof, dat archeologisch gezien nog veel vraagtekens bevat. De graven van Holland settelden zich rond 1230 op de plek, waarna deze langzaam maar zeker steeds belangrijker werd als machtscentrum. Zo lieten Graaf Willem II  en zijn zoon Floris V er de Grafelijke Zalen bouwen. Hiervan is vooral de Ridderzaal, gebouwd in 1292, bekend. 

Archeologie nauw betrokken bij renovatieproject

Om geen historisch materiaal verloren te laten gaan, deden de archeologen van de gemeente aanvullend onderzoek op de plaatsen waar gegraven moest worden vanwege het funderingsonderzoek. Er werd niet actief op andere plaatsen gezocht naar archeologisch materiaal. Ook de gevonden stenen muur is in de grond gebleven en weer met een laag zand bedekt.

Tijdens het gehele traject van de renovatie Binnenhof blijft het Rijksvastgoedbedrijf nauw samenwerken met de afdelingen Archeologie en Monumentenzorg van de gemeente.

Bronnen:

Afbeelding:

  • Opgravingen op het Binnenhof. Foto: Arnoud Roelofsz / Gemeente Den Haag
Meer lezen
Landen