Archeologisch onderzoek naar Romeins Oss

Net zo lang totdat de archeologische sporen tevoorschijn komen. Archeologen zijn op zoek naar het Romeinse verleden van Oss. Op de plaats waar binnenkort vierentachtig nieuwe huizen verrijzen, halen graafmachines grondlagen weg.

Huisplattegrond uit het begin van de jaartelling

Archeologen van ADC Archeologie houden zich bezig met de opgraving op het terrein waar bouwproject Mettegeupel-Oost zal verrijzen. Inmiddels is er wit zand tevoorschijn gekomen waarin donkere archeologische sporen duidelijk te zien zijn. Onder andere zijn er ronde sporen aangetroffen op plaatsen waar ooit palen stonden. Aan de hand van het rechthoekige patroon dat door deze ronde sporen wordt gevormd, weten de archeologen dat het gaat om een huisplattegrond. De palen hoorden bij een huis dat er aan het begin van de jaartelling stond. Scherven die ter plekke zijn gevonden, bevestigen deze datering.

Eerdere vondsten

Al eerder werden in de omgeving van het terrein waar de opgraving plaatsvindt archeologische vondsten gedaan, deze komen uit de  Bronstijd tot aan de late middeleeuwen. De huidige opgraving duurt nog tot december 2017.

www.bd.nl/oss/

Meer lezen
Thema's