viking toilet

Archeologen stuiten bij toeval op 1000 jaar oud toilet

viking toiletBij een opgraving in Denemarken, stuitten archeologen toevallig op een duizend jaar oude put, die misschien wel het oudste toilet van Denemarken kan zijn geweest. De vondst werd gedaan in de regio Stevns.
De archeologen waren eigenlijk op zoek naar resten van kuilhuizen, maar stuitten bij het bestuderen van de grondlagen opeens op een diepere kuil, die sporen van uitwerpselen bevatte. Dat het om een oud toilet lijkt te gaan, zet theorieën over toiletten in die tijd op z'n kop. De vondst werd namelijk gedaan in een gebied wat duizend jaar geleden het platteland was, en waar zulke toiletten eigenlijk niet voorkwamen.

Veel ouder dan andere toiletten

Toiletten en beerputten bij de Vikingen, zijn tot nu toe alleen in grote steden gevonden. Niet in kleine plattelandsnederzettingen en op boerderijen. Archeologen gingen er tot nu toe vanuit dat de bewoners van zulke gebieden hun behoefte samen met die van het vee verspreidden over het land, als bemesting. Toiletten deden pas rond het midden van de negentiende eeuw hun intrede op het Deense platteland. Maar deze vondst zou wellicht het tegendeel kunnen bewijzen.

Oudste toilet van Denemarken?

Dat er nu wel een beerput of toilet is gevonden, stelt archeologen voor veel nieuwe vragen. Hoeveel van dit soort toiletten zouden er in gebruik zijn geweest op het platteland? En hoeveel zijn er bij eerdere opgravingen dan al over het hoofd gezien? De gevonden put rook, in tegenstelling tot veel beerputten die in steden zijn gevonden, niet naar uitwerpselen. Dat bleek pas bij nader onderzoek naar de samenstelling van de resten in de put.

Bron: Sciencenordic.com

Meer lezen

Tijdvakken

Landen

Thema's