Geen foto

Archeologen graven 6.000 jaar oude Macedonische stad op

Archeologen graven oude stad op in Macedonie. Nabij het hedendaagse dorp Bitola in Macedonië zijn op een laaggelegen heuvel resten gevonden van de oude stad Heraclea Lyncestis. Onder leiding van het Nationaal Museum van Bitola zal het gebied rondom het aangetroffen Romeinse theater verder opgegraven worden.

Archeologen Anica Georgievska en Engin Nasuh van het Nationaal Museum van Bitola zullen in samenwerking met de Bulgaarse Universiteit, een team van archeologen, studenten en vrijwilligers meer gedeeltes van de oude stad blootleggen. Tijdens deze opgraving ligt de focus op het woongedeelte rondom het recentelijk aangetroffen Romeinse theater. Hiermee hopen ze belangrijke informatie te vergaren over de levensstijl van de oude bewoners, hun relatie met de rest van de wereld en overige details over de ontwikkeling van het gebied.

Geschiedenis

De oude stad werd gesticht in de 4e eeuw voor Chr. door leider Phillipus van Macedonië. Het lag strategisch langs de Via Egnatia, de weg tussen Rome en Anatolië. Later werd het veroverd door de Romeinen en de stad wordt genoemd in beschrijvingen van de strijdtochten van Julius Caesar.

Inscripties, monumenten en artefacten die aangetroffen zijn tijdens de opgravingen, laten zien dat het in de Romeinse tijd een belangrijke en welvarende stad was. In de Byzantijnse tijd was het de woonplaats van bisschoppen. De stad kwam tot zijn eind in de 6e eeuw na Chr. toen de Slaven Pelagonië veroverden, het geografische landschap tussen hedendaags Griekenland en Macedonië.

Mozaïeken

Eerdere opgravingen in het gebied hebben een vestingmuur rondom het akropolis van de site en twee basilieken in de stad zelf blootgelegd. De resten van Heraclea zijn bekend geworden door de goed geconserveerde mozaïeken in de basilieken daterend uit de 5e en 6e eeuw na Chr. Het meest bijzondere mozaïek van de site is een rechthoekig werk bestaande uit 36 achthoekige panelen, welke samen mythologische figuren als vissen en vogels uitbeelden. 

Bron: Popular-archaeology

Meer lezen