Opgraving Ethiopie rijk van Aksum

De gevonden ring wijst op Romeinse invloeden

I. Dumitru

Archeologen graven 1400 jaar oude stad op in Ethiopië

In het noorden van Ethiopië hebben archeologen de 1400 jaar oude resten van een stad opgegraven. De stad hoorde bij het Rijk van Aksum, dat zich qua macht en rijkdom kon meten met het Romeinse Rijk.

Het Rijk van Aksum bestond van ongeveer 80 voor Christus tot in de negende eeuw. In die tijd groeide het koninkrijk uit tot een van de machtigste rijken van zijn tijd, qua macht en omvang vergelijkbaar met het Romeinse Rijk. Maar over het rijk en vooral over de beginperiode en het ontstaan van het rijk is maar weinig bekend.

Oorsprong van het Rijk van Aksum

Daarom zijn archeologen nog altijd op zoek naar aanwijzingen die meer informatie geven over periode voorafgaand aan het rijk van Aksum. Hoewel de stad Aksum zelf nog altijd bestaat, ligt daar waarschijnlijk niet de wieg van de beschaving. Rondom de stad Yeha zijn in de jaren 70 van de vorige eeuw al sporen gevonden die belangrijke informatie hebben gegeven over de beginperiode, maar buiten die regio is nog maar weinig onderzoek gedaan.

Opgravingen sinds 2011

Het huidige onderzoek spitste zich toe op de omgeving van het dorpje Edaga Rabu. Daar wordt sinds 2009 onderzoek gedaan. Een eerste proefsleuvenonderzoek in 2011 leverde direct resultaat op en sindsdien wordt er grootschalig archeologisch onderzoek gedaan naar de stad, die bekend komen te staan als Beta Samati.

De opgravingen hebben sindsdien een schat aan informatie opgeleverd. De archeologen ontdekten funderingen en muren van een werkplaats en van een vierde-eeuwse basiliek. Tussen de resten werden veel vondsten gedaan, die erop wijzen dat de plaats veel handelscontacten had, waaronder met het Romeinse Rijk.

Romeinse invloeden

Die invloed van de Romeinen blijkt bijvoorbeeld uit de vondst van een ring. De ring die bestaat uit een vergulde koperlegering en een steen met daarin de beeltenis van een stierenkop. Ook zijn er resten van aardewerk afkomstig uit het huidige Jordanië gevonden.

Interessant zijn ook de resten van houtskool en as die gevonden zijn. Dankzij de datering daarvan kunnen de andere vondsten goed gedateerd worden. Daaruit bleek dat een aantal resten uit de tijd van vóór het Rijk van Aksum komen.

De archeologen concluderen dat het gebied dat zou uitgroeien tot het Rijk van Aksum al vroeg een hoge mate van organisatie en een zekere mate van urbanisatie kende. Buiten Aksum en Yeha zijn er waarschijnlijk meerdere stedelijke kernen geweest. Het rijk zelf onderhield tijdens zijn bloeiperiode ook intensieve contacten met andere rijken. Zo kon ook in de vierde eeuw het Christendom Aksum bereiken. De resten van de basiliek, waar ook een hanger van een kruisketting is gevonden, getuigen daarvan.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Antiquities en is hier in Open Access beschikbaar.

Meer lezen
Tijdvakken
Landen