ArcheoHotspot nu ook in Leidsche Rijn

Net als de steden Nijmegen en Eindhoven, krijgt ook Utrecht nu een ArcheoHotspot in de wijk Leidsche Rijn. Bij deze hotspot kunnen particulieren hun vondsten inleveren en laten onderzoeken. Samen met een team onderzoekers worden de vondsten gedocumenteerd en geregistreerd. Hiermee hopen de initiatiefnemers van het project dat meer particuliere vondsten in kaart worden gebracht. 

Portable Antiquities Netherlands (PAN)

ArcheoHotspots is een samenwerking met het project Portable Antiquities Netherlands (PAN). Beiden willen dat archeologische vondsten van particulieren worden geïnventariseerd zodat wetenschappers dit kunnen gebruiken voor onderzoek. Nog te vaak blijven deze vondsten in particulier bezit. PAN werkt ook samen met universiteiten en musea, waaronder de Vrije Universiteit van Amsterdam en het Valkhof Museum in Nijmegen. Gezamenlijk hebben de bedrijven als doel deze bodemvondsten te catalogiseren en online te zetten. Hierdoor kan iedereen er gebruik van maken.

ArcheoHotspots

Het ArcheoHotspots project is opgezet door het Allard Pierson Museum om de mensen mee te laten doen met de archeologie. Doordat ze zelf aan de slag kunnen, hoopt het project meer mensen enthousiast te maken voor de archeologie. Bij de hotspots kan je ook vragen stellen aan archeologen en zelf materiaal zoeken. Ook hoopt ArcheoHotspots dat de vondsten iets kunnen bijdragen aan het beeld over het verleden van Nederland.

Bronnen:

Leidsche-rijn: Archeohotpots 

Archeohotspots.nl: achtergrond

Portable-antiquities.nl

Meer lezen