Geen foto

Alexander de Grote vergiftigd met nieswortel

Nieswortel Toxicologisten Leo Schep en Pat Wheatley hebben nieuwe resultaten van een tien jaar durend onderzoek naar de dood van Macedonische heerser Alexander de Grote. Volgens hem was Alexander vergiftigd met de witte Helleborus-plant, ook wel de nieswortel genoemd. De plant zorgt in hoge doseringen voor een langzame en pijnlijke dood.

Ziektebed Alexander de Grote

Tijdens het onderzoek kwam Schep veel verschillende verhalen tegen over de dood van Alexander de Grote. Wat in bijna alle verhalen terug te vinden is, is dat Alexander stierf na een pijnlijk ziekbed van twaalf dagen en dat hij vermoedelijk was vergiftigd. De meeste soorten vergif, zoals arsenicum, hadden echter tot een snelle plotselinge dood geleid en zijn dus waarschijnlijk niet gebruikt.

Wijn van de nieswortel

Nieswortel werd in de tijd van Alexander de Grote in kleine hoeveelheden gebruikt om bijvoorbeeld braken op te wekken. Voor vergiftging met de plant moet er een hoge dosis zijn gebruikt, hoogstwaarschijnlijk vermengd met wijn. De symptomen van vergiftiging van de nieswortel -erge buikpijn, koorts, misselijkheid en overgeven – komen overeen met de klachten van Alexander de Grote zoals deze door toeschouwers werden opgeschreven vlak voor zijn dood.

Geen vaste conclusies

Schep en Wheatley geven aan dat hun bevindingen nooit echt bewezen kunnen worden, net als de echte doodsoorzaak. Daarvoor is het te lang geleden gebeurd. Het onderzoek geeft ons echter wel een beter idee van wat er mogelijk heeft plaatsgevonden rondom de dood van Alexander de Grote. Alexander de Grote stierf in 323 v.Chr. in Babylon op 32-jarige leeftijd.

Bron: phys.org

Meer lezen
Tijdvakken
Thema's