Aanloop Molengat is het eerste rijksmonument in de Noordzee

Aanloop Molengat is een scheepswrak dat zijn naam ontleent aan de plek waar het schip in 1635 is gezonken. Dit gebeurde in de aanloop van Vaargeul 'Molengat' vier km ten westen van Texel. Het vergane schip droeg een bijzondere lading met zich mee en werd daardoor in december 2016 aangewezen als eerste rijksmonument in de Noordzee.

Toevalsvondst

Of het scheepswrak een schip van de Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) of van de West Indische Compagnie (WIC) was, is onbekend, mogelijk is het een koopvaardijschip dat handel dreef binnen Europa. Het scheepswrak werd bij toeval in 1984 door een visser ontdekt doordat zijn netten bleven haken in resten van het wrak. De duikers van  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  vonden lading aan bord van het wrak. Het schip vervoerde ooit lood, tin, smeedijzer, koeienhuiden, peper en een paar slagtanden van olifanten. Het was de eerste keer dat er archeologisch onderzoek onder water werd gedaan. 

Eerste rijksmonument in de Noordzee

De bijzondere lading bleek in een uiterst goede staat te verkeren. Een extra reden om zuinig op het wrak te zijn en reden genoeg om het tot Rijksmonument aan te wijzen. De aanwijzing was de aanleiding tot een gezamenlijk symposium van Rijkswaterstaat Zee en Delta en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en de overhandiging van een tekening van het scheepswrak en het rijksmonumentenbordje aan Ellen Visser, Directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat Zee en Delta door Directeur Susan Lammers van de Rijksdienst.

Bescherming

Door de zware lading is het scheepswrak diep onder water en goed beschermd. Toch zal de Erfgoedinspectie en de kustwacht de locatie van het wrak goed in de gaten houden om het te beschermen en illegale praktijken te voorkomen.

cultureelerfgoed.nl/nieuws

Meer lezen
Tijdvakken