58 historische steden toegevoegd aan archeologische inventarisatie

Op 19 februari 2016 tekende bevoegd minister voor Onroerend Erfgoed de besluiten waarin de vastgestelde inventaris van archeologische zones is opgenomen. Na onderzoek is de historische kern van 58 steden toegevoegd aan de inventaris.

Garantie archeologisch onderzoek

De vastgestelde inventaris van archeologische zones garandeert bij toekomstige verkavelingsvergunningen met een minimale oppervlakte van 100 m² dat er archeologisch onderzoek plaatsvindt.

Gebieden zonder archeologisch erfgoed

Naast de kaart met archeologische zones is er ook een kaart met daarop de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt vastgesteld. Er is dan bij bouw of verkaveling geen archeologisch traject nodig.

Het vernieuwde Geoportaal Onroerend Erfgoed bestaat uit; ‘Beheersplannen’, ‘Archeologische zones’ en ‘gebieden geen archeologie’.

www.onroerenderfgoed.be/

Meer lezen
Landen