5 Kasteelvondsten in Nederland vanaf 2015

Onbekende of niet ontdekte kastelen worden in Nederland niet meer zo snel gevonden. Wel vinden archeologen of amateurs nog sporen van kastelen of andere resten die tot een kasteel behoren. Zo werden in 2017 bij kasteel Heeswijk oude kanonnen gevonden en werd in 2016 een originele vloer van Slot Oostende ontdekt. Hieronder een lijst van 5 kasteelvondsten in de afgelopen vijf jaar.

Originele vloer Slot Oostende in Goes gevonden

Een meter onder het huidige straatniveau is de originele vloer van het oude Slot Oostende in Goes (ZL) gevonden. Deze werd aangetroffen tijdens onderzoek naar de vijftiende-eeuwse kelder onder het voormalige kasteel. Slot Oostende is een rijksmonument en daarmee een historische locatie. De oudste datering van Slot Oostende stamt uit de twaalfde eeuw. Lees hier meer.

Middeleeuwse sporen bij opgravingen Breda

Bij opgravingen op het kasteelplein in Breda is een middeleeuws gemetseld riool gevonden. De opgravingen werden gedaan voorafgaand aan de bouw van een fontein en een waterspeelplaats op het plein. Het kasteel werd gebouwd door de Heer van Breda Jan II van Poelanen in de 14de eeuw. Hij versterkte onder andere de burcht met een gracht. Lees hier meer.

Kanonnen gevonden bij Kasteel Heeswijk

Op Kasteel Heeswijk, gelegen in Heeswijk-Dinter, zijn in maart 2017 twee kanonnen opgegraven. De vondst werd gedaan tijdens werkzaamheden in de moestuin van het kasteel. Vrijwilligers van de NL Doet actie waren daar aan het tuinieren, toen zij op twee kanonnen stuitten. Lees hier meer.

Doolhof ontdekt in de bossen bij Kasteel Arcen

Met behulp van de nieuwe versie van de Hoogtekaart van Nederland werd in 2015 een tot dan toe onbekend doolhof en een restant van een oude tuin uit de 17e / begin 18e opgespoord. De locatie, ontdekt door RAAP Archeologisch Adviesbureau, ligt in het bos langs de N271 ter hoogte van de kasteeltuinen van Arcen. Het doolhof van Arcen is de eerste in Nederland dat als archeologisch spoor is aangetoond. Lees hier meer.

Opgravingen kasteel Waddenstein

In Asperen, op de plek waar ooit kasteel Waddenstein stond,  zijn in 2016 scherven gevonden van zeker 1000 jaar oud. Een archeologische waarden- en verwachtingenkaart van Lingewaal uit 2011 liet al zien dat verschillende funderingsresten van een kasteel zich op deze plek bevonden. De gemeente heeft deze resten niet eerder onderzocht, want ze gaan uit van het principe ‘behoud in de bodem’. Lees hier meer.

 

Afbeelding:

Wikipedia.org: Slot Oostende 

Meer lezen
Tijdvakken
Landen