Geen foto

250.000 jaar oude verf bewijst hoogontwikkelde Neanderthalers

Onderzoekers denken dat Neanderthalers 250.000 jaar geleden al verfden.Volgens archeologen gebruikten Neanderthalers 250.000 jaar geleden rode verf gemaakt van oker. De overblijfselen van de verf kwamen tijdens een opgraving in Maastricht aan het licht.

Door het gebruik van nieuwe röntgentechnieken is een vorm van ijzeroxide gevonden op verschillende overblijfselen, waaronder vuursteen en bot. Deze vorm, genaamd hematiet, komt van nature niet voor in de Limburgse streek. Academici denken dat de hematiet voortkwam uit een oker-rijke vloeistof die op de gevonden voorwerpen werden gesmeerd. De hematiet werd voornamelijk gevonden op botten en vuurstenen.

De opgravingen werden verricht op een archeologische site nabij Maastricht. De archeoloog Dr. Wil Roebroeks van de Universiteit Leiden heeft laten weten dat het gebruik van ijzeroxide door Neanderthalers niet uniek is. Dit gebruik heeft echter veelal betrekking op Neanderthalers van ‘slechts’  60.000 tot 40.000 jaar geleden. Dat de kleurstof al meer dan 200.000 jaar geleden werd geïmporteerd en gebruikt, is dan ook een bijzondere ontdekking.

Het doel van het verven van de gebruiksvoorwerpen is nog onbekend. Archeologen geloven dat rode oker bij de Homo sapiens een bijzondere waarde had en levenskracht symboliseerde. Er is echter geen enkel bewijs om te suggereren dat dit ook gold voor Neanderthalers. Rode oker kon in de prehistorie bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor een uiterst primitieve voorganger van lijm.

Voorheen dacht men dat alleen de eerste moderne mensen, die zich 250.000 jaar geleden net ontwikkelden in Afrika, zich waagden aan dergelijke complexe zaken. De recente vondst zou echter bewijzen dat Neanderthalers verder ontwikkeld waren dan aanvankelijk werd gedacht.

Bron: De Standaard


Meer lezen