Geen foto

14.000 jaar oude mensenkaak gevonden in Siberië

Archeologen hebben nabij het Siberische Krasnojarskeen bijzondere vondst gedaan: een mensenkaak van rond de 14.000 jaar oud, ingebed in wand van de berg Afontova. Om deze kaak heen zijn botten van geslachte dieren en oude gereedschappen gevonden. Archeologen vermoeden dat de persoon aan wie de kaak toebehoorde is gekannibaliseerd.

Zeldzame vondst

De kaak is een unieke vondst, omdat er nog maar weinig botten uit de paleolithische periode zijn gevonden die in zo’n goede staat verkeren. De kaak is perfect geconserveerd en heeft zelfs nog een aantal tanden. Na onderzoek kan waarschijnlijk de leeftijd, het geslacht, het ras en misschien een aantal ziekten van de bezitter van de kaak worden bepaald. Vooral de tanden zijn belangrijk om DNA uit te extraheren.

Mammoeteters en kannibalisten

Twee interessante dingen kunnen door verder onderzoek van de kaak in het Max Plank laboratorium in Duitsland worden bewezen, dan wel worden uitgesloten. Ten eerste de bewering dat dit mensenras wellicht kannibalistisch was. De kaak is namelijk niet gevonden in een graf, maar midden tussen beenderen van geslachte hoefdieren en verschillende wapens en gereedschappen.

Ten tweede is het mogelijk dat deze mensensoort mammoetvlees at. Volgens één van de onderzoekers, Leonid Galuhin, is dit zelfs zeer waarschijnlijk. In de nabije omgeving zijn mammoettanden gevonden en het klimaat in het gebied was destijds zo, dat het de ideale leefomgeving voor de mammoet vormde. Of de mens echt op dit dier joeg en zijn vlees at, moet nog blijken.

Vroege kolonisatie Siberië

De ontdekking is daarnaast belangwekkend, omdat zo de vroege kolonisatie van Siberië kan worden onderzocht. Er kan bijvoorbeeld worden bekeken of deze vroege inwoners van het land contact hadden met volken in andere regio’s.

Uitgravingen rond Krasnojarsk

De plaats waar de kaak is gevonden wordt al onderzocht sinds het begin van de negentiende eeuw. Al duizenden gereedschappen vervaardigd uit bot en steen zijn in de omgeving gevonden. De recente uitgraving beslaat zo’n tienduizend meter en wordt uitgevoerd omdat men bezig is de fundering voor een brug te leggen over de nabijgelegen Yenisei rivier.

Bron: siberiantimes.com 

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's