100.000 archeologische vondsten in de Maas

Een bijzondere ontdekking in de uiterwaarden van de Maas tussen Alphen en Dreumel. Een groep van professionele en amateurarcheologen ontdekten daar misschien wel de grootste archeologische vindplaats van Nederland. In verschillende Nederlandse media wordt al gesproken van een ´spectaculaire vondst´.

In het gebied zijn vondsten gedaan van mammoetresten, er zijn twaalf scheepswrakken gevonden en er zijn resten gevonden van wat misschien een tot nu toe onbekende Romeinse nederzetting en een oversteekplaats is. In totaal werden in een periode van zeven jaar meer dan 100.000 vondsten gedaan.
De opgraving ligt midden in een gebied waar klei en zand wordt gewonnen. Voordat die werkzaamheden startten, waren er al kleine archeologische vooronderzoeken gedaan, maar die leverden geen bijzonderheden op. Vermoed werd dat het water van de Maas veel archeologisch materiaal had weggespoeld. Nils Kerkhoven vertelde tegen de NOS dat hij het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoerde toch kon overtuigen van het nut van archeologisch onderzoek. Amateurarcheologen mochten in het gebied aan de slag.

Vondsten van prehistorie tot twintigste eeuw

Uiteindelijk troffen de archeologen vondsten aan uit de gehele periode van de prehistorie tot de twintigste eeuw. Tijdens de opgravingen bleek dat stroom van de Maas in de voorbije eeuwen dusdanig veranderd is, dat de vindplaats relatief weinig schade door het stromende water heft opgelopen. Daardoor werden veel vondsten in de context aangetroffen.

Grote betekenis

De vondsten zijn volgens de archeologen van groot belang. Niet alleen zijn de vondsten van grote waarde voor de geschiedschrijving, ook de manier waarop de opgraving in zijn werk is gegaan kan van belang zijn voor de archeologische sector. De archeologen zelf spreken al van ´archeologie in optima forma´.
De opgravingen zijn te bezichtigen tijdens de Nationale Archeologiedagen op 14 en 15 oktober.

Bronnen:

Afbeelding:

By Phillip Capper from Wellington, New Zealand [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Meer lezen
Tijdvakken