Museum Dorestad gaat verhuizen

blog - 15-03-2017

Vorig jaar was er in Museum Dorestad een succesvolle tentoonstelling over Bonifatius, de missionaris die precies dertien eeuwen geleden in 716 in Dorestad ontscheepte om te beginnen aan zijn missiewerkzaamheden op het vasteland van Europa. Daaraan kwam op 5 juni 754 abrupt een einde toen hij tijdens een missietocht in het noordelijke kweldergebied door Friezen gedood werd.

Verhuizing

Dit jaar komt er op diezelfde 5de juni ook aan het huidige Museum Dorestad een einde. Dit keer hebben de Friezen er niets mee te maken. Bovendien zal het einde van het museum niet definitief zijn, want het museum opent alweer begin september op een tijdelijke locatie in Wijk bij Duurstede.

Daar openen we, in afwachting tot de definitieve behuizing op de Markt in Wijk bij Duurstede verbouwd is, een 'stand-up'museum zonder vaste of wisseltentoonstellingen of hooguit met enkele kleine ad hoc-expo’s. Wel zullen we onverminderd onze activiteiten als archeologisch en historisch bijeenkomst- en kenniscentrum voortzetten. Ook de lesprogramma’s, waaronder die over de Romeinen en de Vikingen, zullen het komende schooljaar gewoon doorgaan.

Buitenmuseum

Misschien zal het museum wel meer zichtbaar zijn dan ooit. Door haar medewerking te verlenen aan onderdelen van de stadspromotie zullen er infoborden komen in de stijl van Johan Herman Isings op historische plaatsen in de stad. Onder het motto ‘Wijk bij Duurstede kleine stad, grote geschiedenis’ worden de eerste stappen gezet tot een ‘buitenmuseum’. Kan het niet binnen, dan maar naar buiten.

Bonifatius

Even terug naar Bonifatius. Door de manifestaties rond deze missionaris vorig jaar is er een band ontstaan tussen Wijk bij Duurstede en Dokkum. Dit zal, gezien het perspectief van deze samenwerking, verder worden uitgebouwd. We hopen dit te kunnen verwezenlijken met een Bonifatiusroute die start in Wijk bij Duurstede.

Het museum gaat even dicht, maar zal de komende tijd niet passief afwachten tot het nieuwe pand op de Markt kan worden betrokken. Waar we kunnen, zullen we het verhaal over de rijke historie van Wijk bij Duurstede blijven vertellen.

 

 

 


 

Museum Dorestad

Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede herbergt in meerdere opzichten een bijzondere collectie. Het zwaartepunt van het museum ligt – zoals de naam laat zien - bij het onder de aandacht brengen bij een breed publiek van de vroegmiddeleeuwse handelsplaats Dorestad. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor het Romeinse verleden waarvan in Wijk bij Duurstede veel is teruggevonden. Hoewel de collectie relatief klein is, maakt de bijzondere samenhang deze waardevol. Museum Dorestad onderscheidt zich door een afgebakende verzameling in tijd en ruimte die nog eens een extra belevingswaarde krijgt doordat de resten van Dorestad letterlijk onder het museum liggen.

De collectie in Museum Dorestad wordt door Luit van der Tuuk beheerd. Hij is tevens verantwoordelijk voor de wisselexposities die periodiek in het museum worden georganiseerd. Buiten zijn werk voor het museum publiceert hij regelmatig over vroegmiddeleeuwse onderwerpen. Van zijn hand verschenen boeken over handel en scheepvaart, de Noormannen, de Friezen en de Franken.

Als conservator van Museum Dorestad gaat hij op deze pagina regelmatig een blog verzorgen over het reilen en zeilen van het museum. Dat kan over allerlei onderwerpen gaan, over de collectie, over wisseltentoonstellingen, maar zeker zal er ook aandacht worden besteed aan de op handen zijnde verhuizing van het museum. Wat komt er allemaal kijken bij de herinrichting die aan de eisen van een veranderende tijd, van een veranderend publiek ook, moet voldoen.