Museum Dorestad als een schitterende erfenis

blog - 17-02-2016

Museum Dorestad kent een lange geschiedenis. Precies 90 jaar geleden stichtten notabelen in Wijk bij Duurstede een streekmuseum in kasteel Duurstede, aanvankelijk slechts per roeiboot bereikbaar. In de Tweede Wereldoorlog raakte het museum in het slop, maar kreeg in de jaren zeventig een nieuwe impuls toen de opgravers van Dorestad op het idee kwamen een permanente expositie over hun onderzoek in te richten. Deze tentoonstelling ‘Een beeld van een opgraving’, waarvoor de gemeente Wijk bij Duurstede een voormalige kleuterschool in de binnenstad beschikbaar stelde, zou de basis vormen voor Museum Dorestad.

Opgegraven havengebied

De grootschalige opgravingen in Wijk bij Duurstede werden uitgevoerd door de R.O.B. (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek), vanaf het begin geleid door W.A. van Es, die al na snel door W.J.H. Verwers geassisteerd zou worden. Pim en Wim – zoals de beide archeologen liefkozend in ‘Dorestadkringen’ genoemd worden – zouden decennialang aan het onderzoek van ‘hun’ Dorestad blijven werken. Zij publiceerden gezamenlijk twee lijvige studies over het door hen opgegraven havengebied van Dorestad.

Voltooiing

Kort geleden verscheen het derde en laatste deel van hun onderzoek dat gaat over de nederzetting op de rivieroever. Net op tijd, want in januari stierf Pim Verwers. Gelukkig hebben de beide onderzoekers de studie waaraan zij zo verknocht waren toch nog gezamenlijk kunnen afronden. Die voltooiing betekent het einde van een tijdperk dat bijna een halve eeuw geleden begon met het aanleggen van werkput nummer 1. Er zouden er nog vele honderden volgen.In het voorwoord van hun nieuwe uitgave van het Dorestadonderzoek schrijven de beide archeologen: ‘In het middeleeuwse stadscentrum is een klein museum als residu van de opgravingen achtergebleven. Wie weet zal dat nog eens uitgroeien tot een archeologisch themacentrum van nationale allure.’

Museum Dorestad als residu van hun onderzoek. Een schitterende erfenis noem ik dat.

 

afbeelding: De allereerste van de honderden werkputten die de R.O.B. in Wijk bij Duurstede vanaf 1967 heeft aangelegd. (foto RCE Amersfoort)


 

Museum Dorestad

Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede herbergt in meerdere opzichten een bijzondere collectie. Het zwaartepunt van het museum ligt – zoals de naam laat zien - bij het onder de aandacht brengen bij een breed publiek van de vroegmiddeleeuwse handelsplaats Dorestad. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor het Romeinse verleden waarvan in Wijk bij Duurstede veel is teruggevonden. Hoewel de collectie relatief klein is, maakt de bijzondere samenhang deze waardevol. Museum Dorestad onderscheidt zich door een afgebakende verzameling in tijd en ruimte die nog eens een extra belevingswaarde krijgt doordat de resten van Dorestad letterlijk onder het museum liggen.

De collectie in Museum Dorestad wordt door Luit van der Tuuk beheerd. Hij is tevens verantwoordelijk voor de wisselexposities die periodiek in het museum worden georganiseerd. Buiten zijn werk voor het museum publiceert hij regelmatig over vroegmiddeleeuwse onderwerpen. Van zijn hand verschenen boeken over handel en scheepvaart, de Noormannen, de Friezen en de Franken.

Als conservator van Museum Dorestad gaat hij op deze pagina regelmatig een blog verzorgen over het reilen en zeilen van het museum. Dat kan over allerlei onderwerpen gaan, over de collectie, over wisseltentoonstellingen, maar zeker zal er ook aandacht worden besteed aan de op handen zijnde verhuizing van het museum. Wat komt er allemaal kijken bij de herinrichting die aan de eisen van een veranderende tijd, van een veranderend publiek ook, moet voldoen.