Museum Dorestad als een schitterende erfenis

Museum Dorestad

Museum Dorestad kent een lange geschiedenis. Precies 90 jaar geleden stichtten notabelen in Wijk bij Duurstede een streekmuseum in kasteel Duurstede, aanvankelijk slechts per roeiboot bereikbaar. In de Tweede Wereldoorlog raakte het museum in het slop, maar kreeg in de jaren zeventig een nieuwe impuls toen de opgravers van Dorestad op het idee kwamen een permanente expositie over hun onderzoek in te richten. Deze tentoonstelling ‘Een beeld van een opgraving’, waarvoor de gemeente Wijk bij Duurstede een voormalige kleuterschool in de binnenstad beschikbaar stelde, zou de basis vormen voor Museum Dorestad.

Opgegraven havengebied

De grootschalige opgravingen in Wijk bij Duurstede werden uitgevoerd door de R.O.B. (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek), vanaf het begin geleid door W.A. van Es, die al na snel door W.J.H. Verwers geassisteerd zou worden. Pim en Wim – zoals de beide archeologen liefkozend in ‘Dorestadkringen’ genoemd worden – zouden decennialang aan het onderzoek van ‘hun’ Dorestad blijven werken. Zij publiceerden gezamenlijk twee lijvige studies over het door hen opgegraven havengebied van Dorestad.

Voltooiing

Kort geleden verscheen het derde en laatste deel van hun onderzoek dat gaat over de nederzetting op de rivieroever. Net op tijd, want in januari stierf Pim Verwers. Gelukkig hebben de beide onderzoekers de studie waaraan zij zo verknocht waren toch nog gezamenlijk kunnen afronden. Die voltooiing betekent het einde van een tijdperk dat bijna een halve eeuw geleden begon met het aanleggen van werkput nummer 1. Er zouden er nog vele honderden volgen.In het voorwoord van hun nieuwe uitgave van het Dorestadonderzoek schrijven de beide archeologen: ‘In het middeleeuwse stadscentrum is een klein museum als residu van de opgravingen achtergebleven. Wie weet zal dat nog eens uitgroeien tot een archeologisch themacentrum van nationale allure.’

Museum Dorestad als residu van hun onderzoek. Een schitterende erfenis noem ik dat.

 

afbeelding: De allereerste van de honderden werkputten die de R.O.B. in Wijk bij Duurstede vanaf 1967 heeft aangelegd. (foto RCE Amersfoort)

Meer lezen